ΔΕΥΑΚ : Εντός ορίων η ποιότητα του νερού , συνεχίζουμε με προληπτικούς ελέγχουςΗ ΔΕΥΑ Καβάλας σε συνέχεια της ενημέρωσης που πραγματοποίησε στη Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει υπεύθυνα τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για τα εξής:

Η ΔΕΥΑΚ παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα του πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, πραγματοποιώντας, από κοινού με τη Δ/νση Υγείας, τις δειγματοληψίες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Παρ’ όλο που μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, μετά από συνεννόηση της Δ/νσης Υγείας με τη Δημοτική Αρχή και την ΔΕΥΑΚ και για να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των νιτρικών, η ΔΕΥΑΚ έχει κάνει τα εξής:

  • Ερευνητική γεώτρηση στο ρέμα Λιμνιάς, που έδειξε καλό ποιοτικά νερό αλλά σε μικρές ποσότητες.
  • Συνεχίζει τη μελέτη, που τελειώνει σύντομα, για την υδροδότηση της Δ.Ε. Φιλίππων με νερό από το Κεφαλάρι.
  • Εκτελεί γεωφυσική έρευνα για εντοπισμό κατάλληλων σημείων για ανόρυξη νέων γεωτρήσεων.
  • Εκτελεί υδρογεωλογική έρευνα για εντοπισμό των αιτίων της νιτρορύπανσης και καθορισμό μέτρων αντιμετώπισης του θέματος.
  • Εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης παλαιών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ σε Ζυγός και Κρυονέρι.

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ

Ξανθόπουλος Νικόλαος

 

 

 

eXTReMe Tracker