2ο Field Trip στο πλαίσιο του έργου “Ενέργειες δικτύωσης των εταίρων και διάχυσης καλών πρακτικών των Στρατηγικών ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ”

 2ο Field Trip στο πλαίσιο του έργου “Ενέργειες δικτύωσης των εταίρων και διάχυσης καλών πρακτικών των Στρατηγικών ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ”

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ”,πραγματοποιήθηκε το 2ο Field Trip στο Μιλάνο της Ιταλίας, από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2023.

Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από στελέχη των Δήμων Καβάλας, Δράμας και Αλεξανδρούπολης, συνοδευόμενα από τον Ανάδοχο του Έργου. Ο σκοπός του ταξιδιού περιελάμβανε την απόκτηση τεχνογνωσίας, τη συλλογή πληροφοριών και την επαφή με επιτυχημένα έργα που αφορούν την αστική ανάπτυξη από πόλεις, οι οποίες αποτελούν καλές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, και αναφορικά με το ταξίδι στο Μιλάνο, η θεματολογία του διημέρου περιελάμβανε: – βιώσιμη αστική κινητικότητα και προσβασιμότητα – αστικές αναπλάσεις και παρεμβάσεις “tactical urbanism” – γεωχωρικά δεδομένα και χαρτογράφηση πληροφοριών και- εμπλοκή των πολιτών στις διαδικασίες σχεδιασμού.

Οι προτεραιότητες του σχεδιασμού μας, στις οποίες επικεντρωθήκαμε ήταν οι εξής:- Επαναπροσέγγιση του τρόπου που χρησιμοποιούμε τους δρόμους – Δημιουργία ποδηλατικών διαδρόμων – Αύξηση του διαθέσιμου χώρου για τους πεζούς – Επανασχεδιασμός των διασταυρώσεων και των κυκλικών κόμβων – Αύξηση χώρων πρασίνου και αναβάθμιση αυτών.

Περιεχόμενο Study Visit  (Εκπαιδευτικής Επίσκεψης)

  • Συνάντηση σε εσωτερικούς χώρους: οι συναντήσεις και οι παρουσιάσεις έλαβαν χώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Μιλάνου.
  • Υπαίθριες Ξεναγήσεις: Πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις σε αντιπροσωπευτικές αστικές παρεμβάσεις στις γειτονιές του Μιλάνου: Piazzale Bacone (“tactical” πλατεία), Corso Buenos Aires (“tactical” ποδηλατόδρομος), Piazzale Lavater (μόνιμες παρεμβάσεις μετά από “tactical” πλατεία) piazza Dergano (μόνιμες παρεμβάσεις μετά από “tactical” πλατεία) Pratocentenaro (“tactical” πλατεία), Belloveso Square (μόνιμες παρεμβάσεις μετά από “tactical” πλατεία).
  • Η έννοια του “tactical urbanism” είναι μία σύγχρονη προσέγγιση αστικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει προσωρινές παρεμβάσεις, οι οποίες υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρό κόστος.
  • Τα θετικά της εν λόγω προσέγγισης είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των προσωρινών παρεμβάσεων και μέχρι να κατασκευαστούν οι μόνιμες, το έργο αξιολογείται στην πράξη και διορθώνονται τυχόν αστοχίες του σχεδιασμού.

Επιπλέον, στην όλη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά και υλοποίησης των παρεμβάσεων συμμετέχουν ενεργά και οι τοπικές κοινωνίες, γεγονός που καθιστά τις παρεμβάσεις πιο φιλικές και κοινωνικά αποδεκτές.

Διαβάστε επίσης