Δύο δημοσιογράφους θα προσλάβει η Περιφέρεια ΑΜΘΜε ανακοίνωση της την προηγούμενη εβδομάδα η Περιφέρεια ΑΜΘ γνωστοποιεί την πρόθεση της να προσλάβει δύο δημοσιογράφους. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα της σχετικής πρόσκλησης.

Οι επιλεγέντες θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας όση η θητεία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη ,αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία αποδεικνυόμενη από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι θα παρέχουντις υπηρεσίες τουςστην έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ ( Κομοτηνή). Οι υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις στη σχετική ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ.

eXTReMe Tracker