Ειδική οικονομική ενίσχυση μόνο του Δήμου Παγγαίου

 Ειδική οικονομική ενίσχυση μόνο του Δήμου Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου περιλαμβάνεται στου ΟΤΑ που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών «…για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία».

Για αυτόν και μόνο τον λόγο ο Δήμος Παγγαίου θα εισπράξει ποσό 900.000 ευρώ περίπου. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά 28 Δήμους της χώρας και 2 Περιφέρειες. Κανέναν άλλο Δήμο του Ν. Καβάλας, ούτε την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Διαβάστε επίσης