• 22 Μαΐου 2024,

Επιτυχής Δημόσια Υποστήριξη της πρώτης Διδακτορικής Διατριβής του τμήματος Φυσικής (φωτογραφίες)

 Επιτυχής Δημόσια Υποστήριξη της πρώτης Διδακτορικής Διατριβής του τμήματος Φυσικής (φωτογραφίες)

Την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε η Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) του Υποψήφιου Διδάκτορα Σπυρόπουλου Αλέξανδρου του Ζαχαρία του τμήματος Φυσικής του ΔΠΘ στο Φουαγιέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου.

Η ΔΔ του κ. Σπυρόπουλου υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του τμήματος Φυσικής του ΔΠΘ Βασίλη Τσιάντου.

  • Το Θέμα της Διδακτορικής Διατριβής ήταν “Study of Complex Systems with Tools of Network Theory | Application: Analysis of Networks of Terrorist Organizations”
  • Περίληψη: Στη διατριβή αναλύονται τα δίκτυα τρομοκρατικών οργανώσεων μέσω της εφαρμογής μαθηματικών εργαλείων από τη θεωρία δικτύων. Μελετώνται τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα:

(Ε1) η χρήση εργαλείων θεωρίας δικτύων στην αναγνώριση διαφορετικών ρόλων εντός των τρομοκρατικών οργανώσεων,

(Ε2) η σχέση αυτών των ρόλων με την ανάπτυξη τρομοκρατικών δράσεων,

(Ε3) η ταυτοποίηση δεικτών που σηματοδοτούν πρόωρες προειδοποιήσεις για επικείμενες τρομοκρατικές ενέργειες και τέλος,

(Ε4) η πρόταση διαμόρφωσης στρατηγικών για τη διάλυση των τρομοκρατικών δικτύων προτού αυτά δράσουν.

Για την απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα από τέσσερεις τρομοκρατικές οργανώσεις από διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Την Δημόσια Υποστήριξη της ΔΔ του κ. Σπυρόπουλου παρακολούθησαν η Κοσμητόρισσα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζηφωτίου, ο Πρόεδρος του τμήματος φυσικής Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βορδός, μέλη ΔΕΠ της επιστημονικής κοινότητας του ΔΠΘ στην Καβάλα, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η Εξεταστική Επιτροπή της ΔΔ αποτελούμενη από τέσσερις (4) Καθηγητής του ΔΠΘ και τρεις άλλων ΑΕΙ της χώρας αξιολόγησε την ΔΔ του Αλέξανδρου Σπυρόπουλου με την ανώτερη βαθμολογία Άριστα με διάκριση, διότι συντελούντο οι εξαιρετικές περιπτώσεις που προσδιορίζονται από το άρθ. 43 παρ. 2.9 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης [ΦΕΚ αρ. Φύλλου 6466 της 13/11/2023].

Ο Δρ. Αλέξανδρος Σπυρόπουλος είναι ο πρώτος διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του ΔΠΘ. Η ερευνητική του εργασία παρήγαγε εννέα (9) δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στον Δρ. Αλέξανδρο Σπυρόπουλο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Καθηγητής Βασίλης Τσιάντος

Διαβάστε επίσης