Η αποχή των δικηγόρων της Καβάλας συνεχίζεται ως 26 Φεβρουαρίου!

 Η αποχή των δικηγόρων της Καβάλας συνεχίζεται ως 26 Φεβρουαρίου!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, κατόπιν εξουσιοδότησέως του από τη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1) Την αποχή των Δικηγόρων Καβάλας μέχρι και 26 Φεβρουαρίου 2024: Όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

Τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ. Τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας. Την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).

2) Την καθολική αποχή των Δικηγόρων Καβάλας την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3) Την καθολική αποχή των Δικηγόρων Καβάλας την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών.

Διαβάστε επίσης