• 19 Ιουλίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Η Καβάλα επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Digital Cities Challenge

 Η Καβάλα επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Digital Cities Challenge

O Δήμος Καβάλας, με μεγάλη χαρά,ανακοινώνει ότι η πόλη μας έχει επιλεγεί, ως μία από τις δεκαπέντε (15) πόλεις που θα συμμετέχουν στη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Digital Cities Challenge.  Η επιλογή αυτή έγινε ανάμεσα σε ενενήντα δύο (92) αιτήσεις ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν από είκοσι τρία(23)  κράτη μέλη.

Μέσω της πρωτοβουλίας Digital Cities Challenge η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να ενισχύσει δεκαπέντε (15) ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες παρουσιάζουν δυναμισμό και έντονη δραστηριότητα στον τομέα της ψηφιοποίησης και έχουν την φιλοδοξία να αξιοποιήσουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού και να προωθήσουν τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών σε κάθε πτυχή και δραστηριότητα του δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενες πόλεις θα τονώσουν την ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα γίνουν πιο ελκυστικοί τόποι για εργασία και διαμονή.

Στο τέλος της πρωτοβουλίας, κάθε συμμετέχουσα πόλη θα έχει:

  • Αναπτύξει και ξεκινήσει την  εφαρμογή μιας στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό θα περιλαμβάνει απτά, εφικτά και μετρήσιμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
  • Δημιουργήσει μια κοινότητα τοπικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Λάβει προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καθιερωθεί ως «φάρος» για τη μετασχηματιστική δύναμη της ψηφιοποίησης.
  • Δημιουργήσει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών ομότιμων εταίρων, ικανών να προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη και συμβουλές στο μέλλον.

Η εναρκτήρια συνάντηση της πρωτοβουλίας  θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Μαΐου 2018 και σε αυτήν θα συμμετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι από την ομάδα της πόλης μας.  Μέχρι τότε με πρωτοβουλία του Δήμου θα πραγματοποιηθούν σχετικές συντονιστικές συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας μας.

Η εναρκτήρια Ψηφιακή Ομάδα της Καβάλας, με συντονιστή τον δήμο, περιλαμβάνει πλήθος εταίρων του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ομάδες πολιτών. Το σχήμα θα διευρύνεται συνεχώς, εντάσσοντας κάθε φορέα που θα θελήσει να συμμετέχει και να συνεισφέρει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της πόλης μας.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα  και τις πόλεις που συμμετέχουν, στο σύνδεσμο: http://www.digitallytransformyourregion.eu/

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εταίρους του αρχικού εταιρικού σχήματος, για τη συμβολή τους στη φάση της σύνταξης και υποβολής της πρότασης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Διαβάστε επίσης