• 24 Ιουλίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Κατάθεση αιτήσεων για την κάρτα στάθμευσης των κατοίκων της Παναγίας

 Κατάθεση αιτήσεων για την κάρτα στάθμευσης των κατοίκων της Παναγίας

Από το Δήμο Καβάλας γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

«Οι μόνιμοι κάτοικοι της χερσονήσου της Παναγίας που επιθυμούν να προμηθευτούν «κάρτα στάθμευσης μονίμου κατοίκου», μπορούν να καταθέτουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 12 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2023, στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Παλαιολόγου 4, γραφείο 2 κατά τις ώρες 09:00 – 13:30.

Για την χορήγηση της κάρτας οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Εκτύπωση του εντύπου Ε1 του τελευταίου έτους με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία, όπου αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία.
  • Εκτύπωση του εντύπου Ε9 του τελευταίου έτους, όπου περιέχεται το σχετικό ακίνητο.
  • Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μισθωμένης οικίας).
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση LEASING, φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ εταιρίας και ενδιαφερομένου. Εάν η εταιρία παραχωρεί το όχημα μέσω LEASING στον ενδιαφερόμενο, θα προσκομίζει βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο ότι παρέχει μόνο σε αυτόν το όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί).
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με την εταιρία.
  • Αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία.

Κάρτα μονίμου κατοίκου δικαιούνται οι κάτοικοι των οποίων η οικία βρίσκεται στην χερσόνησο της Παναγίας. Οι οδοί στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός στάθμευσης είναι: Θ.Πουλίδου, Γραβιάς, Μεχμέτ Αλή, Ανθεμίου, Ιουστινιανού, Ιερολοχιτών, Πιπίνου, Κίμωνος, Καψάλη, Μεσολογγίου, Βυζαντίου, Φειδίου, Ισιδώρου.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω αναφερόμενα αδιέξοδα τμήματα οδών, όπου επιτρέπεται η στάθμευση σε αυτά και μόνο τα σημεία που τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων: Δ Πάροδος Βυζαντίου, Ε Πάροδος Βυζαντίου, Ερμιόνης, Α Πάροδος Ερμιόνης, Β Πάροδος Ερμιόνης, Λ.Κατσώνη.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2513 500321 και 2513 500323. Την αίτηση οι κάτοικοι μπορούν να την προμηθευτούν από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, το σύλλογο της Παναγίας ή να την εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας».

Διαβάστε επίσης