Κι άλλα προβλήματα στην αποκομιδή των σκουπιδιώνΝέα προβλήματα στην αποκομιδή των σκουπιδιών ανέφεραν δημότες σήμερα στην ΠΡΩΙΝΗ. Υποθέτουμε ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν, ίσως μάλιστα ήδη να λύθηκαν. Παρά ταύτα, οφείλουμε να τα επισημάνουμε, καθώς αυτή τη φορά σχετίζονται με την ανατολική πλευρά της Καβάλας.

Όπως δήλωσαν συμπολίτες στην ΠΡΩΙΝΗ δεν έγινε σωστή αποκομιδή απορριμμάτων στην οδό Κ. Ράδου, στο δρόμο δηλαδή προς τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι κάδοι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι ενώ οι πολίτες σε ορισμένες περιπτώσεις άφησαν τα απορρίμματα ακόμη και στους μπλε κάδους, αν και το περιεχόμενός τους προορίζεται για ανακύκλωση.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φιλόσογλου εξήγησε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τις υπερωρίες του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας. Το μόνο πρόβλημα από το οποίο πηγάζει η ανωμαλία στην αποκομιδή των σκουπιδιών, οφείλεται στη λανθασμένη δημοσίευση της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πάντως και ο Γιώργος Φιλόσογλου μνημόνευση την αλλαγή της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία τις υπερωρίες των υπαλλήλων του Δήμου Καβάλας ελέγχουν και εγκρίνουν πλέον οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΤΑ και όχι ο επίτροπος.

 

 

eXTReMe Tracker