Κι άλλες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προετοιμάζει η ΔΕΥΑΚΣτην πρόσφατη συνεδρίαση της διοίκησης της ΔΕΥΑΚ (15 Οκτώβρη) πάρθηκε απόφαση προκειμένου να υποβληθεί αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο και στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Η επιχείρηση θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη συμπληρωματική προκήρυξη 3Κ, στην οποία δύναται να ενταχθούν και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης. Αρκεί να είχαν συμμετάσχει στην αρχική προκήρυξη 3Κ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων έληξε την Πέμπτη.

Η ΔΕΥΑΚ ζητά άδεια για να προσλάβει: Ένα ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό. Ένα Χημικό. Ένα ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό. Δύο ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Ένα ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Τρείς ΔΕ Υδραυλικοί. Ένας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων. Το αίτημα της στηρίζεται στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και στα κενά που αυτός παρουσιάζει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της επιχείρησης η ετήσια δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται στο ποσό των 160.000 ευρώ περίπου. Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι θα λάβει την έγκριση ώστε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2020. Από τη βασική προκήρυξη 3Κ η ΔΕΥΑΚ επωφελείται 13 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Οι 7 πρώτοι θα αναλάβουν εργασία την 1η Νοέμβρη. Είναι κυρίως επιστημονικό προσωπικό και ένας υδραυλικός. Οι υπόλοιποι δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους. Έτσι μέσω του ΑΣΕΠ θα επιλεγούν οι επιλαχόντες. Η πρόσληψη των οποίων θα καθυστερήσει.

eXTReMe Tracker