• 1 Ιουνίου 2023,

Μακάριος Λαζαρίδης: «Να διορθωθούν οι αδικίες στη θεμελίωση δικαιώματος ομογενών για εθνική σύνταξη»

 Μακάριος Λαζαρίδης: «Να διορθωθούν οι αδικίες στη θεμελίωση δικαιώματος ομογενών για εθνική σύνταξη»

Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διορθωθεί η αδικία σε βάρος Ελλήνων ομογενών για τη θεμελίωση του δικαιώματός τους για εθνική σύνταξη και να τηρηθεί η σχετική δέσμευση της Κυβέρνησης, ζητά ο Βουλευτής Π.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέμα «Διόρθωση των αδικιών αναφορικά με θεμελίωση δικαιώματος ομογενών για εθνική σύνταξη».

Όπως σημειώνει, «η διόρθωση των αδικιών αναφορικά με τη θεμελίωση δικαιώματος για απόδοση εθνικής σύνταξης σε Έλληνες ομογενείς (κυρίως από την Αλβανία, αλλά και από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, διακινούμενοι εργαζόμενοι κ.α.) αποτελεί εκπεφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Μια μεγάλη μερίδα πολιτών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτογραφηθέντων Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζει ο κ. Λαζαρίδης, αδυνατεί να αποδείξει 40 χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 4387/2016 – Νόμος Κατρούγκαλου), για να λάβουν το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ).Και αυτό διότι οι περισσότεροι ομογενείς ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανίακαι τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες κατά τη δεκαετία του 1990 και έλαβαν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς το 1998.

Επιπρόσθετα, επικαλείται γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εισαχθεί ως προτεινόμενος χρόνος παραμονής τα 15 έτη, ενώ διατυπώνει τη γνώμη ότι «η μείωση της εθνικής σύνταξης λόγω ετών διαμονής ανατρέπει γεγενημένα, θεμελιωμένα ή και μόνον ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατηγοριών ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν διαμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τρίτες χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης».Τέτοια περίπτωση είναι αυτή των επαναπατρισθέντων Ελλήνων υπηκόων και ομογενών που είχαν εγκατασταθεί σε χώρες της αλλοδαπής και των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο κ. Λαζαρίδης ερωτά τους τρεις Υπουργούς σε ποια μέτρα πρόκειται να προβούν προκειμένου να διορθωθεί η συγκεκριμένη αδικία και να τηρηθεί η δέσμευση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συγκεκριμένων μέτρων που θα αποκαταστήσουν την εν λόγω αδικία υπέρων των Ελλήνων ομογενών.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Λαζαρίδη:

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: Διόρθωση των αδικιών αναφορικά με θεμελίωση δικαιώματος ομογενών για εθνική σύνταξη

 Η διόρθωση των αδικιών αναφορικά με τη θεμελίωση δικαιώματος για απόδοση εθνικής σύνταξης σε Έλληνες ομογενείς (κυρίως από την Αλβανία, αλλά και από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, διακινούμενοι εργαζόμενοι κ.α.) αποτελεί εκπεφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα, με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4387/2016 – Νόμος Κατρούγκαλου) οι μετανάστες, όπως και οι Έλληνες πολίτες (συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πολιτών, επαναπατριζόμενων Ελλήνων, διακινούμενων εργαζομένων και Κύπριων  μεταναστών που διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα), για να λάβουν το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ), πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, καθώς και 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Όσοι και όσες αδυνατούν να αποδείξουν 40 χρόνια μόνιμης διαμονής, λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη με αναλογία 1/40 για κάθε έτος που λείπει. Η μόνιμη και νόμιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται με βάση τις άδειες διαμονής. Ως γνωστόν, η πρώτη συντονισμένη διαδικασία νομιμοποίησης ξεκίνησε το 1998 σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 358/1997 και 359/1997. Συνεπώς, μια μεγάλη μερίδα πολιτών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτογραφηθέντων Ελλήνων πολιτών αδυνατεί να αποδείξει 40 χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής.

Επιπρόσθετα, ο Συνήγορος του Πολίτη (21 Ιανουαρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 267731/3209/2020) υποστηρίζει, ότι η µείωση της εθνικής σύνταξης και του επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος διαμένει λιγότερο από 40 έτη στην χώρα, ενέχει σοβαρά νοµικά και ουσιαστικά προβλήµατα, δηµιουργεί σοβαρές ανισότητες µεταξύ ασφαλισµένων µε τον ίδιο χρόνο ασφάλισης και τέλος θέτει σε κίνδυνο τηνκατοχύρωση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των συγκεκριμένων συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα,  θα πρέπει να εισαχθεί ως προτεινόμενος χρόνος παραμονής τα 15 έτη.

Επίσης, η μείωση της εθνικής σύνταξης λόγω ετών διαμονής ανατρέπει γεγενημένα, θεμελιωμένα ή και μόνον ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατηγοριών ασφαλισμένων που έχουν διαμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τρίτες χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι επαναπατρισθέντες Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς που είχαν εγκατασταθεί σε χώρες της αλλοδαπής και οι επαναπατρισθέντες πολιτικοί πρόσφυγες.

Με δεδομένο ότι η απόδειξη 40ετούς συνεχούς διαβίωσης στη χώρα μας αποτελεί αντικειμενικά ανεδαφική προϋπόθεση (πέραν του ότι η απόδειξη της πρακτικά σχεδόν αδύνατη), καθώς οι περισσότεροι ομογενείς ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανίακαι τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες κατά τη δεκαετία του 1990 και έλαβαν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς το 1998, ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Σε ποια μέτρα πρόκειται να προβούν προκειμένου να διορθωθεί η συγκεκριμένη αδικία και να τηρηθεί η δέσμευση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;
  2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συγκεκριμένων μέτρων που θα αποκαταστήσουν την εν λόγω αδικία υπέρ των Ελλήνων ομογενών;

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Διαβάστε επίσης