• 24 Φεβρουαρίου 2020,

Μας “τσουρούφλισε” το 2019! Μέσα στις 3 πιο θερμές χρονιές εδώ και 170 χρόνια

 Μας “τσουρούφλισε” το 2019!  Μέσα στις 3 πιο θερμές χρονιές εδώ και 170 χρόνια

Το 2019 ε­ντάσ­σε­ται στην δε­κα­ε­τί­α 2010-2019 που εί­ναι «σχε­δόν βέ­βαια» η θερ­μό­τε­ρη που έ­χει κα­τα­γρα­φεί πο­τέ. «Α­πό την δε­κα­ε­τί­α 1980-1990, κά­θε δε­κα­ε­τί­α ή­ταν θερ­μό­τε­ρη α­πό την προ­η­γού­με­νη», σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Με­τε­ω­ρο­λο­γί­ας.

Με τον ση­με­ρι­νό ρυθ­μό, η θερ­μο­κρα­σί­α θα μπο­ρού­σε να αυ­ξη­θεί κα­τά 4 ή 5 βαθ­μούς Κελ­σί­ου μέ­χρι το τέ­λος του αιώ­να. Και α­κό­μη και αν τα κρά­τη σε­βα­σθούν τις ση­με­ρι­νές τους δε­σμεύ­σεις, η ά­νο­δος του υ­δραρ­γύ­ρου μπο­ρεί να ξε­πε­ρά­σει τους 3 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ό­ταν η συμ­φω­νί­α του Πα­ρι­σιού του 2015 προ­βλέ­πει τον πε­ριο­ρι­σμό της αύ­ξη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας κά­τω α­πό το ε­πί­πε­δο των +2 βαθ­μών Κελ­σί­ου, στον +1,5 βαθ­μό.

Καταλαβαίνετε ότι αυτά που έρχονται θα είναι χειρότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας.

Οι επόμενες χρονιές θα είναι ακόμα πιο θερμές με ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες.

Μικροί χειμώνες και ατελείωτα καλοκαίρια σε αντίθεση με το γνωστό άσμα.

 

Όσο αφορά το σήμερα ο χειμώνας 2019 -2020 είναι σε εξέλιξη  και μόλις πέρασε ένα ακόμα κύμα κακοκαιρίας που μάλιστα έφερε και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά.

Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και παίζεται το έργο “ ‘Ηλιος με δόντια”.

 

Με Δέσποινα Βανδή και το συγκρότημα “ΜΕΛΙΣΣΕΣ” θέλησε ο Αχιλλέας Μπέος να ανοίξει την εορταστική περιόδο στον Βόλο αλλά η βροχή του χάλασε και τους χάλασε τα σχέδια.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την Παρασκευή το απόγευμα αφού υπάρχει η πληροφορία ότι ο καιρός την ημέρα αυτή θα είναι πολύ καλός και τουλάχιστον δεν θα βρέχει.

Στην Καβάλα δεν έχουμε ούτε Δέσποινα Βανδή , ούτε “ΜΕΛΙΣΣΕΣ”.

Πέρσι είχαμε Ζουγανέλη Γιάννη αν θυμάμαι καλά και φέτος δεν θα έχουμε τίποτα αν έχω ενημερωθεί σωστά.

 

Καλή σας ημέρα και

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης