Μέσα στην άνοιξη αναμένεταινα ανοίξουν τα 3 νέαπρογράμματα “Εξοικονομώ”

 Μέσα στην άνοιξη αναμένεταινα ανοίξουν τα 3 νέαπρογράμματα “Εξοικονομώ”

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο γνωστό πρόγραμμα«Εξοικονομώ»για τα νοικοκυριά, στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»για τους νέους, καθώς και στο «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» για τις επιχειρήσεις.

 

«Εξοικονομώ»

Το γνωστό πλέον σε όλους πρόγραμμα Εξοικονομώ με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους, αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τον Μάιο και ο προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 300 εκατ. ευρώ.

Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στις παλαιότερες κατοικίες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση.

Οι εργασίες που θα επιδοτούνται αναμένεται να είναι παρόμοιες με τα προηγούμενα προγράμματα και πιο συγκεκριμένα: η θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η αναβάθμιση ή τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης – ψύξης, η τοποθέτηση ή αλλαγή συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης και η τοποθέτηση σταθερού ή κινητού συστήματος σκίασης.

 

«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» για νέους

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ αναμένεται επίσης να τρέξει στο επόμενο διάστημα. Προβλέπει επιδοτήσεις μέχρι 90% για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για εργασίες ανακαίνισης. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το σκέλος «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα 18 έως 39 ετών, με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

 

«Εξοικονομώ-Επιχειρώ»

Η επιδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»απευθύνεται σε επιχειρήσεις και έχει ως σκοπό την βελτίωση λειτουργίας τους και την ενεργειακή αναβάθμισή τους.Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

 

Fine Construct στην Καβάλα

Η Fine Construct είναι τεχνική εταιρεία που εξειδικεύεται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ στη Καβάλα. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας. Αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες παρέχεται δωρεάν ενημέρωση.

Διεύθυνση: Βουλγαροκτόνου 1, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2511810411

Ιστοσελίδα: www.FineConstruct.gr

Διαβάστε επίσης