• 24 Φεβρουαρίου 2020,

Μετά από δύο καιρικά συστήματα έρχονται καλύτερες μέρες !

 Μετά από δύο καιρικά συστήματα έρχονται καλύτερες μέρες !

Μετά από δύο καιρικά φαινόμενα ή συστήματα  το ένα εκ των οποίων no name φαίνεται ότι έρχονται καλύτερες ημέρες.

Ο “Γηρυόνης” που ήταν σε γενικές γραμμές νορμάλ και ημερήσιος αφού μας επηρεάσε  χθες Δευτέρα πέρασε και από σήμερα Τρίτη το μεσημέρι φαίνεται ότι ο καιρός βελτιώνεται και επιστρέφουν οι λιακάδες.

Προς το τέλος της εβδομάδας και του μήνα ο καιρός για την Καβάλα προβλέπεται καλός με θερμοκρασίες μέχρι και 17 βαθμούς.

Ο “Γηρυόνης” τα έδωσε αλλού και εδώ πάνω έφτασε ψιλοκλαταρισμένος για αυτό και δεν είχαμε προβλήματα.

Είναι αλήθεια ότι τον φοβηθήκαμε με όλα αυτά προηγήθηκαν μερικά 24ωρα πριν από ένα φαινόμενο που δεν βαφτίστηκε ποτέ γιατί μάλλον δεν εκτιμήθηκε σωστά και έκανε όμως την μεγαλύτερη ζημιά !

 

Από τις ΆΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ” στην “ΑΓΡΙΑ ΘΑΣΟ” που πλέον θυμίζει πεδίο μάχης.

Μεγάλα πλυμμηρικά φαινόμενα , πολλές ζημιές σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και βέβαια σε καθημερινή βάση ανταποκρίσεις για όλα τα μεγάλα κανάλια απο απεσταλμένους δημοσιογράφους.

Νομίζω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκαν και πάλι στο νησί τόσα πολλά τηλεοπτικά συνεργεία αφού σε όλα τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών οι καταστροφές σε Θάσο και Χαλκιδική ήταν πρώτη είδηση.

 

Η γυναίκα που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της προχθές στην Ερυθρού και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού δικαιολόγησε την στραβοτιμονιά σε ένα κορνάρισμα που την τρόμαξε !

Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

 

 Τους ε­λέγ­χους για την ε­φαρ­μο­γή του α­ντι­κα­πνι­στι­κού νό­μου σε ό­λη την ε­πι­κρά­τεια, υ­λο­ποιώ­ντας το ει­δι­κό πρό­γραμ­μα ε­λε­γκτι­κής δρά­σης και α­ξιο­ποιώ­ντας στοι­χεί­α α­πό το 1142 συ­νέ­χι­σαν μι­κτά κλι­μά­κια Ε­πι­θε­ω­ρη­τών-Ε­λε­γκτών της Ε­θνι­κής Αρ­χής Δια­φά­νειας και στε­λε­χών της ΕΛ.ΑΣ.

Α­πό το σύ­νο­λο των 97 κα­τα­στη­μά­των που ε­λέγ­χθη­καν, δεν κα­τα­γρά­φη­κε κα­μί­α πα­ρά­βα­ση στο 68%. Ει­δι­κό­τε­ρα, κα­πνί­ζο­ντες βρέ­θη­καν μό­λις στο 15% του συ­νό­λου των ε­λεγ­χθέ­ντων κα­τα­στη­μά­των, δηλ. το πο­σο­στό των «ά­κα­πνων» μα­γα­ζιών άγ­γι­ξε το 85%, έ­να πο­λύ υ­ψη­λό πο­σο­στό που δεί­χνει ό­τι η κοι­νω­νί­α εί­ναι έ­τοι­μη να γυ­ρί­σει σε­λί­δα, να διεκ­δι­κή­σει αλ­λά και να προ­στα­τεύ­σει τη δη­μό­σια υ­γεί­α και την κοι­νω­νι­κή ευε­ξί­α.

Ίσως να είναι τώρα και μία ευκαιρία  για αυτούς που καπνίζουν και θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την κακή συνήθεια να το επιχειρήσουν τώρα που είναι και ευνοϊκές οι συνθήκες.

 

Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης