Ο Απόστολος Μουμτζάκης για την έναρξη της σχολικής χρονιάςΣτα θρανία επέστρεψαν για μία ακόμη χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό της Δευτέρας μαθητές κι εκπαιδευτικοί της Καβάλας. Υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις αρχίζει η νέα διδακτική χρονιά 2017 – 2018 και μάλιστα ύστερα από πολλά χρόνια, μας διαβεβαίωσε από τη ραδιοφωνική συχνότητα της ΠΡΩΙΝΗΣ ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Απόστολος Μουμτζάκης.

Οι ελλείψεις σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ελάχιστες και ειδικότερα για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας λείπουν μόνο τέσσερις νηπιαγωγοί και περίπου δέκα εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Τα κενά αυτά όμως σύντομα αναμένεται ότι θα καλυφθούν, κατά την άποψη του κ. Μουμτζάκη. Ενώ πανελλαδικά τα κενά καταμετρούνται σε τέσσερις χιλιάδες. Ο λόγος μείωσης των κενών οφείλεται στην έλλειψη του μαθητικού δυναμικού. Επίσης, έπαψαν να λειτουργούν τα σχολεία με διευρυμένο ωράριο κι άρα όλα σταματούν στις 13:15, επομένως μειώθηκαν οι διδακτικές ώρες με αποτέλεσμα να απαιτούνται και λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, έπαψε να υφίσταται ο υπεύθυνος του ολοήμερου σχολείου

Αυτά σημαίνουν ότι εξοικονομήθηκαν εκπαιδευτικοί με τεχνικό τρόπο. Φαίνεται όμως ότι το υπουργείο παιδείας κατάφερε φέτος να προχωρήσει εγκαίρως σε προσλήψεις εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές όταν οι προσλήψεις γίνονταν σταδιακά και τα κενά παρέμεναν επί μακρό.

Τα βιβλία είχαν διανεμηθεί ήδη στα σχολεία πριν από την ημέρα του αγιασμού. Το πρώτο τεύχος ορισμένων βιβλίων μάλιστα, αναμένονταν να μοιραστεί αμέσως μετά τον αγιασμό σε ορισμένα σχολεία. Ενώ, κάποιες αλλαγές που έπρεπε να μεσολαβήσουν στη στέγη κάποιων σχολείων, αν και άρχισαν με καθυστέρηση ωστόσο φτάνουν κιόλας στην ολοκλήρωσή τους.

Μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στο 20ο δημοτικό όπου δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι αλλαγές. Γεγονός που σημαίνει ότι το σχολείο δεν μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Περιγιαλίου. Έως και την Παρασκευή η μεταφορά του ειδικού σχολείου από την Παιδόπολη δεν είχε πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την πληροφόρηση του Απόστολου Μουμτζάκη.

Οι διευθυντές δεν έχουν αλλάξει κι απλώς μεταφέρθηκαν σε νέα σχολεία, έτσι σημειώνεται ανανέωση σε ποσοστό 20% περίπου. Αυτό ωστόσο δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων, διότι όσοι τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις είναι ήδη έμπειροι και παράλληλα συνεργάζονται στενά με τους προκατόχους τους.

Αν κι επρόκειτο παράλληλα με τη νέα σχολική χρονιά να αρχίσει άμεσα και το πρόγραμμα διανομής δωρεάν γευμάτων κι επιπλέον να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα και νέα σχολεία, δε στάθηκε εφικτό λόγω κωλυσιεργίας του υπουργείου παιδείας. Γι’ αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2018. Το νέο δεν είναι ευχάριστο, αφού τα δωρεάν γεύματα αποτελούσαν σημαντική βοήθεια για κάποιες οικογένειες.

Οι ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες αρχίζει η καινούργια σχολική χρονιά ουσιαστικά απομακρύνει ενδεχόμενες κινητοποιήσεις ή ακόμη και προκηρύξεις απεργιών των εκπαιδευτικών, σημείωσε ο Απόστολος Μουμτζάκης.

eXTReMe Tracker