Ο ιερός ναός του Άη Γιάννη θέλει να αξιοποιήσει καπνομάγαζο του στην οδό ΒενιζέλουΜετά από προσπάθειες και αναμονή πλέον των 5 ετών η υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΑΜΘ (υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού) ενέκρινε στις 8 Ιουλίου το αίτημα του ιερού ναού Τιμίου Προδρόμου (εκκλησία Άη Γιάννη) αλλά και της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως Θάσου. Αποδέχθηκε την μελέτη προστασίας συντήρησης και αποκατάστασης καπνομάγαζου (καπναποθήκης) διατηρητέου ιστορικού συνόλου κτιριακου συμπλέγματος και λιθόστρωτης οδού μετά των πυλώνων της. Με την προαναφερθείσα εξέλιξη «ανοίγει» ο δρόμος για τις απαραίτητες εργασίες που θα καταστήσουν λειτουργική την καπναποθήκη, η οποία βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου και πολύ κοντά στην εκκλησία. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η αλλαγή της χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού (1ος όροφος εκπαιδευτήριο- πνευματικό κέντρο, 2ος όροφος αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).

Τώρα μέσω του Δήμου Καβάλας θα ζητηθεί το προβλεπόμενο έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ο ιερός ναός έχει στο πρόγραμμα να πράξει το ίδιο για 4 κατοικίες επί της λιθόστρωτης οδού (από τη Βενιζέλου ως τα σκαλάκια που οδηγούν στην είσοδο του ναού), τις οποίες θέλει να συντηρήσει. Η περιοχή έχει ιστορικό ενδιαφέρον αφού εκεί υπήρξε η πρώτη ελληνορθόδοξη κοινότητα στην Καβάλα εκτός των τειχών της Παναγίας. Όλα τα προαναφερθέντα ακίνητα είναι διατηρητέα. Η καπναποθήκη που θα συντηρηθεί έχει έκταση 250 τμ. Η αρχική αίτηση του ναού στην υπηρεσία κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Την μελέτη επιμελήθηκαν οι συμπολίτες Γιώργος Μιχαηλίδης αρχιτέκτονας μηχανικός, Ιωάννα Τσιαμπούση αρχιτέκτονας μηχανικός, Μιχάλης Ισαακίδης πολιτικός μηχανικός, Μαρία Οικονομίδου μηχανολόγος μηχανικός.

Η υπηρεσία που ενέκρινε το αίτημα του ιερού ναού έθεσε όρους, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

1.Να ληφθούν οι κατά νόμο τυχόν απαιτούμενες πολεοδομικές και λοιπές άδειες.

2.Να εφαρμοστούν πιστά η τεχνική περιγραφή και τα σφραγισμένα σχέδια που συνοδεύουν το παρόν.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών να ειδοποιηθεί εγγράφως η υπηρεσία

4.Να καταγραφεί επακριβώς στη φάση της κατασκευής, η θέση και ο βαθμός των βλαβών των ξύλινων στοιχείων της στέγης, που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και η ακριβής μέθοδος αποκατάστασης-ενίσχυσής τους.

5.Τα νέα κεραμίδια όπου χρησιμοποιηθούν να είναι ιδίου τύπου (βυζαντινά) με τα υφιστάμενα και να χρησιμοποιηθούν όσα από τα υφιστάμενα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

6.Να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή συντήρησης περιμετρικής φέρουσας λιθοδομής (συνθέσεις ενεμάτων,κονιαμάτων,επιχρισμάτων)συνοδευόμενη από σχέδια.

 

 

 

eXTReMe Tracker