Πάλι ιδιώτης στις βλάβες της ΔΕΥΑΚΥπογράφηκε χθες το πρωί στη ΔΕΥΑΚ το συμφωνητικό ανάμεσα στη δημοτική επιχείρηση και τοπική ιδιωτική εταιρεία.

Αυτή αναλαμβάνει να αποκαθιστά βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ, κυρίως στην ύδρευση αλλά και στην αποχέτευση.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού που γραφειοκρατικά ξεκίνησε να ωριμάζει το 2017.

Η διαδικασία σταμάτησε προσωρινά καθώς δεν υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη να εμπλακεί στην επιδιόρθωση βλαβών ιδιώτης.

Τώρα που οι βλάβες αυξάνονται και το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑΚ εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα καλοκαιρινής αδείας, έως τρία συνεργεία του ιδιώτη (έτσι προβλέπει το συμφωνητικό) θα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα.

Τις βλάβες θα τις υποδεικνύει στον ιδιώτη η διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης. Τα συνεργεία του ιδιώτη θα διορθώνουν βλάβες και στην πόλη της Καβάλας αλλά και στις δημοτικές ενότητες.

Το ποσό για το οποίο θα εργαστεί ο ανάδοχος είναι 120.000 ευρώ. Αναφέρεται ότι θα συνεργαστεί με τη ΔΕΥΑΚ για 12 μήνες. Εκτός φυσικά αν υπάρξουν πολλές βλάβες και χρειαστεί να επέμβει σε πολλές περιπτώσεις, διορθώνοντας τες. Σε αυτήν την περίπτωση η συμφωνία είναι πιθανό να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ιδιωτικό συνεργείο θα εμπλακεί στις βασικές δουλειές της ΔΕΥΑΚ. Το ίδιο έγινε προ ενός περίπου έτους αλλά σε μικρότερη έκταση. Από εκείνη την πρώτη συνεργασία με ιδιώτη η ΔΕΥΑΚ ήταν ευχαριστημένη για αυτό και τώρα που δημιουργείται αυξημένη ανάγκη λόγω και της καλοκαιρινής περιόδου, εκμεταλλεύεται μία διαδικασία που ξεκίνησε στο τέλος του 2017.

Την ενεργοποιεί ή προκειμένου να αντιδρά αμεσότερα όπου χρειάζεται.

eXTReMe Tracker