• 29 Μαΐου 2020,

Πάμε μαζί – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΑΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : Η ΘΑΣΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 Πάμε μαζί – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΑΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : Η ΘΑΣΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σήμερα, οι πολιτικές ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί μας είναι ξεπερασμένες, αφού εδράζονται στην προσπάθεια για εντατικότερη τουριστική εκμετάλλευση, που μεταφράζεται σε περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις και περισσότερες τουριστικές αφίξεις, επίτευξη δηλαδή μόνο ποσοτικών στόχων και καθόλου βέβαια ποιοτικών. Απόδειξη της λανθασμένης αυτής πολιτικής είναι ότι η αποτελεσματικότητά της δεν είναι ευθέως ανάλογη με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, αλλά αντίθετα παρατηρείται το φαινόμενο, περισσότερες αφίξεις-μειωμένα έσοδα. Αυτή όμως η απότομη αύξηση του συνολικού αριθμού των επισκεπτών τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει και τα επιτρεπτά όρια του νησιού μας ως προορισμού και επιφέρει στην τοπική κοινωνία αλλά και στις τουριστικές επιχειρήσεις σοβαρά προβλήματα.

Συγκεκριμένα κατά την υψηλή περίοδο του τουρισμού παρατηρούνται τα εξής: αδυναμία σωστής εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών, πολυκοσμία στις παραλίες που σταδιακά αρχίζει και δημιουργεί αρνητική δημοσιότητα στα κοινωνικά μέσα, κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέματα ασφάλειας, αδυναμία από πλευράς Δήμου να ανταποκριθεί σε σοβαρά θέματα, όπως η ύδρευση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και η καθημερινή καθαριότητα, τα οποία αξιολογούνται δυσμενώς από τους επισκέπτες.

Σ’ αυτή την αρνητική κατάσταση που διαμορφώνεται, ο Δήμος του νησιού μας σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού πρέπει να επαναδιατυπώσει την στρατηγική της τουριστικής πολιτικής του, η οποία θα στοχεύει: Η τουριστική ανάπτυξη να επικεντρωθεί όχι στη συνεχή αύξηση των κλινών αλλά στη διασφάλιση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, που θα εξασφαλίζει μεγάλες πληρότητες κάθε χρόνο στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του νησιού. Η διαμόρφωση μιας ταυτότητας, η οποία θα διαφοροποιεί τη Θάσο ως τουριστικό προορισμό, και θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης των επισκεπτών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα συντελέσει και η ανασύνθεση του τουριστικού προϊόντος με όρους ανάπτυξης θεματικών εμπειριών που θα συνδεθούν πρώτιστα με τα Αρχαιολογικά μνημεία όλων των περιόδων ιστορίας αλλά και προϊστορίας, με τα σημαντικότατα μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας και του προηγούμενου αιώνα (μεταλλευτικό συγκρότημα Λιμεναρίων-Παλατάκι) και με το φυσικό περιβάλλον που θα δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και στον μοναδικό ορεινό όγκο της Θάσου. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθούν Ευρωπαϊκά προγράμματα για την αξιοποίηση του οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού, του οικολογικού και του θρησκευτικού τουρισμού, που θα προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους του νησιού μας.

Επιδίωξή μας τελικά πρέπει να είναι η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος της Θάσου με τον οργανωμένο ποιοτικό τουρισμό, που συνδέεται όμως με την εξειδίκευση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, την ορθή αξιοποίηση και προστασία των ακτών και των ορεινών όγκων του νησιού μας και την σωστή εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Έτσι θα διευρύνουμε την αναγνωρισιμότητα του νησιού μας και την εποχικότητα του τουρισμού μας οδηγώντας στην αύξηση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Θάσου.

Θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας ως Δημοτική ΘασιακήΚίνησηνα προβούμε και στην εξής επισήμανση. Δυστυχώς, ο τουρισμός εξελίσσεται και στη Θάσο σε κύρια πηγή εισοδήματος συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ολοκληρωτική μεταβολή και αλλοίωση του τοπικού περιβαλλοντικού και παραγωγικού ιστού, στον περιορισμό της αγροτικής δραστηριότητας, καθιστώντας το νησί μας και τους κατοίκους του ελάχιστα αυτάρκεις και ευάλωτους σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.

 

Θάσος 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου

Δημήτρης Θεοδωρίδης

Διαβάστε επίσης