• 21 Μαΐου 2024,

Πως μπορώ να «αυξήσω» τα έξοδα της επιχείρησης μου

 Πως μπορώ να «αυξήσω» τα έξοδα της επιχείρησης μου

Υπάρχει τρόπος να αυξήσετε τα έξοδα της επιχείρησής σας, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλετε επιπλέον χρήματα για αυτά; Κι όμως γίνεται!

Πάμε να δούμε το πώς. Βασική στόχευση του κάθε επιχειρηματία είναι η μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης. Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό, είναι η αύξηση των λειτουργικών του εξόδων, αλλά με τρόπο παραγωγικό για την επιχείρησή του. Θα πρέπει, λοιπόν, ο επιχειρηματίας να γνωρίζει τα είδη των δαπανών τα οποία του προσφέρουν φορολογικό πλεονέκτημα σε περίπτωση πραγματοποίησής τους

Το κράτος έχει αποφασίσει να «πριμοδοτήσει» με «φορολογικό μπόνους» ορισμένες κατηγορίες δαπανών προκειμένου να ενθαρρύνει την πραγματοποίησή τους. Οι βασικότερες εξ αυτών είναι:

 • Η δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα προσαυξημένης έκπτωσης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
 • Η δαπάνη μίσθωσης (leasing) εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων (τιμή προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα προσαυξημένης έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%).
 • Η δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα προσαυξημένης έκπτωσης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
 • Η δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CΟ2/χλμ. είναι τριάντα (30%).
 • Η δαπάνη αγοράς ελαφρύ επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 02/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).
 • Η δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. Σε περίπτωση πραγματοποίησής της, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
 •  Οι εργοδοτικές εισφορές, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους  απασχόλησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον προκύπτει αθροιστικά:
  • Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους.
  • Αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.
 • Όσοι επιλέξουν τη λύση του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την διαβίβαση των παραστατικών του στην πλατφόρμα των myDATA, έχουν τα εξής οφέλη;
  • Μείωση από 5 σε 3 έτη της δυνατότητας ελέγχου των λογιστικών του βιβλίων από την εφορία.
  • Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
  • Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.
 • Δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
 • Διαφημιστικές δαπάνες.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι μέσα από την πραγματοποίηση δαπανών, απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης μας, μπορούμε να μειώσουμε δραστικά την φορολογική της επιβάρυνση.

Επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα της «OptimusTax» για τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας.

 

https://www.optimustax.accountant/el/

Τσελίκης Δημ. Πασχάλης

Φοροτεχνικός Σύμβουλος – Λογιστής Α΄ Τάξης  

ΜSc Εφαρμοσμένων Οικονομικών ΠΑ.ΜΑΚ.

Ιδρυτής της “OptimusTax”

Διαβάστε επίσης