Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε εταιρία μαρμάρων για το λατομείο της στη Θάσο

 Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε εταιρία μαρμάρων για το λατομείο της στη Θάσο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος υπέγραψε απόφαση με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ σε εταιρία μαρμάρων. Το πρόστιμο αφορά το λατομείο της εταιρίας στη θέση «Σαλλιάρα» στη Θάσο, στηρίζεται σε έλεγχο και σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Π.Ε. Καβάλας. Η εταιρία, όπως διαπιστώνει η υπηρεσία Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας δεν τήρησε τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Ειδικότερα α) οι περιβαλλοντικοί όροι έληξαν πριν έναν χρόνο και δεν ανανεώθηκαν β) δεν έχει οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος γ) δεν έχει δημιουργηθεί περιμετρική πράσινη ζώνη προστασίας δ) δεν υπάρχει περιμετρική περίφραξη ε) στις εξοφλημένες βαθμίδες στο νοτιοδυτικό χώρο του λατομείου δεν έγιναν εργασίες αποκατάστασης στ) δεν έγιναν εργασίες αποκατάστασης ζ) έχουν εναποτεθεί στείρα υλικά εκτός λατομικού χώρου η) δεν έχει κατατεθεί τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να αποτυπώνεται η πορεία αποκατάστασης και εκμετάλλευσης.

Διαβάστε επίσης