Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στο Δήμο Θάσου

 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στο Δήμο Θάσου

Με πρωτοβουλία του Δήμου Θάσου στηρίζεται για να υλοποιηθεί το αίτημα ίδρυσης στο νησί σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Το δεύτερο στο Ν. Καβάλας μετά από αυτό της Καβάλας.

Η αρμόδια σχολική επιτροπή δεδομένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει (με 31 εγγραφές μαθητών όπως λέγεται) αποφάσισε να διαθέσει στο υπό ίδρυση σχολείο τις αίθουσες στην Καλλιράχη, τις οποίες χρησιμοποιεί το παράρτημα του ΕΠΑΛ.

Διαβάστε επίσης