Στη Νέα Καρβάλη το 1ο Θερινό Σχολείο του Προγράμματος ODYSSEA που οργανώνει το ΔΠΘΤο ερευνητικό πρόγραμμα ODYSSEA που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Horizon 2020 και συντονίζεται από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει στο παραδοσιακό χωρίο του Ακοντίσματος στη Νέα Καρβάλη Καβάλας το 1ο Μεσογειακό Θερινό Σχολείο με τίτλο «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία για την Επιστήμη, τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία». Το Θερινό Σχολείο θα ξεκινήσει στις 3 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Θερινό Σχολείο αποσκοπεί στην εκπαίδευση ωκεανογράφων και μηχανικών, υποψηφίων διδακτόρων και νέων επιστημόνων ευρισκόμενων στα πρώτα τους επαγγελματικά τους βήματα οι οποίοι ασχολούνται με την διαχείριση των διαθέσιμων ψηφιακών θαλάσσιων περιβαλλοντικών δεδομένων και τον μετασχηματισμό τους σε πληροφορία εύληπτη για όσους δραστηριοποιούνται και εργάζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Οι φοιτητές του 1ου Μεσογειακού Θερινού Σχολείου του προγράμματος ODYSSEA
α) θα εισαχθούν στις σύγχρονες εξελίξεις της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας,
β) θα εξερευνήσουν την πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ODYSSEA για την εύκολη εύρεση, επεξεργασία και απεικόνιση θαλάσσιων δεδομένων,
γ) θα εκπαιδευτούν στο σύστημα CMEMS του προγράμματος Copernicus καθώς και στα νέα μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης θαλάσσιων συνθηκών του προγράμματος ODYSSEA, και
δ) θα ενημερωθούν για τον σύγχρονο εξοπλισμό θαλάσσιας περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα του Σχολείου θα παρακολουθήσουν 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες προερχόμενοι από 10 χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι επιλέγησαν μεταξύ 60 περίπου αιτούντων.

 

eXTReMe Tracker