Ξενοδοχείο 5 αστέρων στο ΜπάτηΟ Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος υπέγραψε απόφαση (13-11-2019) με την οποία εντάσσει επενδυτικό σχέδιο στο Μπάτη σε καθεστώς ενίσχυσης «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 42 έως 46 του νόμου 4399 του 2016 (β’ κύκλος).

Πρόκειται για μονοπρόσωπη εταιρία της οικογένειας Γαρυφάλλου με τον διακριτικό τίτλο «Batis on the rocks Luxury Resort».

Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας στον τομέα του τουρισμού / ίδρυση ξενοδοχείου 5*.

Συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.248.950,37 εκ ευρώ.

Η απόφαση αναφέρει ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης 480.453 ευρώ.

Η επένδυση σημειώνει η ίδια απόφαση, θα δημιουργήσει 14 νέες θέσεις εργασίας.

eXTReMe Tracker