Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (φωτογραφίες)

 Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (φωτογραφίες)

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου”:

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, Αντώνης Φραγγίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννη Ιακωβίδη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκου Δέμπα και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Γιάννη Κελγιώργη, προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου”.

Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου

Στόχος της παρέμβασης αναβάθμισης του δημόσιου χώρου είναι η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής με σκοπό την τόνωση της πόλης. Με βάση αυτόν τον σκοπό ο δημόσιος χώρος της περιοχής παρέμβασης χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες:

Η πρώτη αφορά στους δρόμους, κυρίως γύρω από την περιοχή παρέμβασης και περιλαμβάνει, ως οδικούς άξονες κίνησης οχημάτων, τις οδούς Κουντουριώτου, Βενιζέλου, Δοϊράνης Ομόνοιας και Ύδρας, Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις οδούς-παρόδους που διασχίζουν το εσωτερικό της περιοχής μελέτης και που κατά κύριο λόγο αποτελούν ένα δίκτυο πεζοδρόμων αλλά και οδών ήπιας κυκλοφορίας και

Η τρίτη κατηγορία αφορά σε κοινόχρηστους χώρους στάσης και αναψυχής, όπως και χώρους πρασίνου και ποικίλων φυτεύσεων. Σε αντιστοιχία με τον παραπάνω διαχωρισμό είχαν επιλεγεί από την προμελέτη τρία σημεία ανάδειξης, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της δημιουργίας του ανοικτού κέντρου εμπορίου.

Τα σημεία αυτά είναι: επί της οδού Ομονοίας, επί της οδού Κουντουριώτου εντός του εσωτερικού χώρου της περιοχής του Αγίου Νικολάου.

Δηλώσεις

“Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, καθώς θα υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου”.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της οριστικής μελέτης αναγνωρίστηκε ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δημιουργίας του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, έπρεπε να εφαρμοσθεί μια συνολική λύση, η οποία θα είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτια, θα αναβαθμίζει την περιοχή η οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα βελτιώνει την κίνηση όλων των χρηστών των επί μέρους οδών, θα αυξάνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού Κουντουριώτου, θα αυξάνει την οδική ασφάλεια, θα βελτιώνει τα χαρακτηριστικά στάθμευσης και γενικά θα αναβαθμίζει ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου της πόλης της Καβάλας”.

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας: “Η δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στον Άγιο Νικόλαο είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας και τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας.

Είμαι σίγουρος, βλέποντας τις μελέτες, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής. Το Επιμελητήριο από την πλευρά του έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες των προκηρύξεων και απομένει μόνο το θέμα της αντικατάστασης των τεντών σε όλα τα καταστήματα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Εκτιμώ ότι οι δικές παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2023”.

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Γιάννη Κελγιώργης: “Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας από την πρώτη στιγμή, αναφέρομαι στην περίοδο της προεδρίας του Βασίλη Λεμονίδη, αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι κάθε παρέμβαση που έχει ως στόχο αναβάθμιση και τον ευπρεπισμό της τοπικής αγοράς, πρέπει να έχει τη στήριξη μας.

Ήδη εκατό επιχειρήσεις του φορέα που εκπροσωπώ έχουν ενταχθεί στο εν λόγω έργο. Το μόνο που θα θέλαμε να δούνε με προσοχή τόσο ο Δήμος Καβάλας, όσο και η ανάδοχος εταιρία, είναι να μη διαταραχτεί η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του Αγίου Νικολάου από την εκτέλεση των εργασιών”.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Μπάμπης Παπαδόπουλος: “Θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου.

Με βάση τη μελέτη, προβλέπεται:

  • ο εκσυγχρονισμός του φωτισμού της περιοχής παρέμβασης, με την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους συντήρησης
  • η εγκατάσταση προηγμένου συστήματος ελέγχου και αποτροπής στάθμευσης πλατφόρμα ενίσχυσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών η εγκατάσταση οθονών εξωτερικού χώρου και συστήματος διανομής περιεχομένου για την προβολή και προώθηση επιχειρήσεων του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
  • η ανάπτυξη προηγμένου δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wifi Acess Points)
  • η εγκατάσταση έξυπνου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) και
  • η εγκατάσταση πλατφόρμας ΙοΤ, έξυπνης πόλης, για την ενοποίηση και τηλε-διαχείριση των υποδομών του ΑΚΕ”.

Η ταυτότητα του έργου

  1. ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Προϋπολογισμός: 928,329 €
  3. Χρόνος περαίωσης: 10 μήνες

πηγή: Δήμος Καβάλας

Διαβάστε επίσης