Ακυρώθηκε απόφαση του δημοτικού συμβουλίουΤο γραφείο Καβάλας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακύρωσε την υπ’ αριθμό 65 απόφαση του 2019 που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η εκποίηση δημοτικής έκτασης ενός περίπου στρέμματος στην περιοχή κοντά στον Αμυγδαλεώνα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ίδια απόφαση τα χρήματα που θα εξασφαλίζονταν από την εκποίηση της δημοτικής έκτασης θα διατίθονταν για τις ανάγκες του δημοτικού διαμερίσματος.

Η αποκεντρωμένη ακυρώνει την απόφαση επειδή στο αποφατικό τμήμα της δεν αναφέρεται ότι η εκποίηση του οικοπέδου θα γίνει με δημοπρασία και είναι κάτι που αναφέρεται μόνο στο εισαγωγικό τμήμα αυτής. Η απόφαση ακυρώνεται επειδή δεν έχει γίνει καθορισμός του τιμήματος από την επιτροπή όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά υπάρχει η εκτίμηση από μέλος του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών που έγινε το 2016 για άλλο ακίνητο στην περιοχή.

Η απόφαση ακυρώνεται επίσης επειδή για τα ακίνητα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 58.000 ευρώ, η εκτίμηση πρέπει να γίνει από το μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα όμως με συγκεκριμένες πράξεις του ελεγκτικού συνεδρίου κι επειδή η αξία του υπό εκποίηση ακινήτου είναι κατώτερη του ποσού το τίμημα θα έπρεπε να καθοριστεί από την επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006. Εάν ο Δήμος Καβάλας θέλει να κρατήσει ως έγκυρη την απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152.

eXTReMe Tracker