Ανάκληση σήματος λειτουργίας ξενοδοχείου στη ΘάσοΗ Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού) ανακάλεσε το ειδικό σήμα λειτουργίας ξενοδοχείου στη Θάσο. Μετά από έλεγχο που έκανε τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι έληξε και δεν ανανεώθηκε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας του ξενοδοχείου.

Κάλεσε τον επιχειρηματία σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες αλλά αυτός δεν ανταποκρίθηκε. Σε συνέχεια της ίδιας διαδικασίας αποφασίστηκε η ανάκληση του ειδικού σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Η ίδια απόφαση επιφέρει τα ακόλουθα: «Ανακαλείται και η ισχύς όλων των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του ως άνω τουριστικού καταλύματος.

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στην υπηρεσία το ανακληθέν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και τις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και να μεριμνήσει για την αφαίρεση οποιασδήποτε πινακίδας ή αναγραφής επί του κτιρίου, που να παραπέμπει σε ξενοδοχειακή μονάδα». Η ίδια απόφαση κοινοποιείται σε Π.Υ. και Αστυνομικό τμήμα Θάσου για τις δικές τους ενέργειες.

 

eXTReMe Tracker