Ανακοίνωση απάντηση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας

 Ανακοίνωση απάντηση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας

Με αφορμή δημοσίευμα και την άκριτη αναδημοσίευσή του από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζουν με ανακριβή, παραπλανητικό έως συκοφαντικό τρόπο, διαδικασία σχετικά με γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας σε θέματα αδειοδότησης εκτέλεσης έργων, από την άποψη της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ενημερώνει ότι:

Η περιοχή του Θεολόγου μαζί με τον Ποτό είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος  με Υπουργική Απόφαση από το 1977, ενώ με  νέα Υπουργική Απόφαση έγινε αναοριοθέτηση του με συντεταγμένες, δημοσιευμένες σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η περιοχή των Λιμεναρίων είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με Υπουργική απόφαση από το 2014.  Σύμφωνα με την ισχύουσα  Αρχαιολογική νομοθεσία και πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,  όταν  ένας χώρος κηρύσσεται ως αρχαιολογικός, έχει ως συνέπεια ότι : «επισύρει την υποχρέωση των ιδιοκτητών να αναζητούν πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στο ακίνητό τους, τη σχετική άδεια αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού». Η διαδικασία αυτή ακολουθείται  και στην περίπτωση της Θάσου. Η ανάκληση γνωμοδοτήσεων της Εφορείας μας αφορά εννέα περιπτώσεις, για διόρθωση εσφαλμένου, καθώς εμφιλοχώρησε το λάθος, ότι οι εν λόγω οικοδομές δε βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου, ενώ βρίσκονται, λάθος για το οποίο ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων. Προχωρήσαμε στην ανάκληση, μετά από αίτημα ενός ενδιαφερομένου, καθώς το θέμα προέκυψε κατά την έκδοση της πολεοδομικής αδείας μιας εκ των εννέα υποθέσεων. Τα αναγραφόμενα περί ανάκλησης όλων των οικοδομικών αδειών  στα Λιμενάρια και Ποτό και περί προσωπικής εκτίμησης για τον χαρακτηρισμό ενός χώρου ως αρχαιολογικού, αποτελούν κακώς εννοούμενη δημοσιογραφική ενημέρωση χωρίς διασταύρωση της πληροφορίας. (Στη φωτογραφία η προϊστάμενη της υπηρεσίας κ. Σταυρούλα Δαδάκη)

Διαβάστε επίσης