• 6 Δεκεμβρίου 2023,

Απαγόρευση στην είσοδο αυτοκινήτων στο κεντρικό λιμάνι

 Απαγόρευση στην είσοδο αυτοκινήτων στο κεντρικό λιμάνι

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της διοίκησης του ΟΛΚ στις 10 του μήνα ήταν η πρόταση του Κεντρικού Λιμεναρχείου, προκειμένου στο κεντρικό λιμάνι να μην εισέρχονται κάθε είδους αυτοκίνητα όταν δεν υπάρχει λόγος.

Η περιοχή με τη σύμφωνη γνώμη και του Οργανισμού θα είναι χωρίς οχήματα. Θα μπορούν να εισέρχονται πεζοί.

Όταν υπάρχει κίνηση και δρομολόγια, τότε μόνο θα ανοίγουν οι πόρτες ώστε να μπαίνουν στο λιμάνι και τα αυτοκίνητα. Υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των Αστικών λεωφορείων στην αφετηρία τους, των φορτηγών που προσέρχονται στο Τελωνείο, των φορτοταξί.

Πολύ πιθανό είναι να υπάρξει ωράριο, μόνο στη διάρκεια του οποίου θα μπορούν να μπαίνουν οχήματα στο λιμάνι και φυσικά αυτό όταν δεν θα υπάρχουν δρομολόγια. Π.χ. απόγευμα και βράδυ το λιμάνι φαίνεται ότι το λιμάνι θα κλείνει ειδικά για τα οχήματα.

Η απόφαση του Οργανισμού για το τι θα συμβεί, αναφέρει: «Η διοίκηση του ΟΛΚ εγκρίνει την πρόταση του Κ/Λ Καβάλας, περί βελτίωσης της λειτουργικότητας και ασφάλειας χερσαίων εγκαταστάσεων Επιβατικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», που θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και περίφραξης που θα αποσκοπούν αφενός στην αποτροπή εισόδου, κυκλοφορίας και παραμονής στην λιμενική εγκατάσταση κάθε είδους οχήματος κατά τις ώρες που δεν πραγματοποιούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, αφετέρου στον σχεδιασμό και υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων τάξης και ασφάλειας κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που παρουσιάζεται αυξημένη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Για την υλοποίηση της πρότασης θα χρησιμοποιηθούν τμήματα περιφράξεων που είχαν αποξυλωθεί στο παρελθόν και οι εργασίες θα γίνουν από συνεργαζόμενα συνεργεία. Τα σημεία παρεμβάσεων περιγράφονται επαρκώς στο έγγραφο του Λιμεναρχείου και περιλαμβάνουν τις πύλες 1,2,3, και πιο αναλυτικά: α) τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με κινητά ανοίγματα (Πύλες 2,3), με επαρκή σήμανση επ’ αυτών και ενημερωτικές πινακίδες, β) τοποθέτηση δύο (02) κιγκλιδωμάτων στην ανθρωποθυρίδα της εισόδου (πύλη 1), σε απόσταση έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος δικύκλων».

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης