• 24 Φεβρουαρίου 2020,

Εν αναμονή ΦΕΚ το πρώην ΤΕΙ Καβάλας

 Εν αναμονή ΦΕΚ το πρώην ΤΕΙ Καβάλας

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργού Παιδείας για την πρώτη διοικούσα επιτροπή του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ). Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ο πρύτανης και οι 4 αντιπρυτάνεις του πρώην ΤΕΙ Καβάλας. Συνολικά στη διοικούσα επιτροπή θα υπάρχουν 25 άτομα. Την περίοδο που διανύουμε κι η οποία άρχισε από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου έπαψε να υπάρχει το ΤΕΙ ΑΜΘ, κατά το τυπικό υφίσταται (έστω χωρίς διοικούσα) το τμήμα του ΔΙΠΑΕ στην πόλη μας.

Διαβάστε επίσης