• 26 Φεβρουαρίου 2024,

Έργο 2,5 εκ. ευρώ στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου

 Έργο 2,5 εκ. ευρώ στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου

Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης κ. Τσαλικάκης ενέκρινε με απόφαση του την Παρασκευή την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης μεγάλου έργου στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Αφορά την αναδιαρρύθμιση και πλήρη ανακαίνιση του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Τα χρήματα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η απόφαση του κ. Τσαλικάκη αναρτήθηκε στη Διαύγεια και μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αποφασίζουμε την έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.471.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 593.040,00 €), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, με Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)».

Αν και λεπτομέρειες του έργου δεν έγιναν ακόμη γνωστές, όλα όσα αφορούν το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν από την αρχή.

Διαβάστε επίσης