Γραφείο Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Καβάλας

 Γραφείο Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Καβάλας

Την Τρίτη 15 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης υπέγραψε απόφαση με την οποία δημιουργείται γραφείο Πολιτικής Άμυνας.

Προηγήθηκε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο απευθύνεται σε όλους τους Δήμους που πλέον εκτός από την Πολιτική Προστασία θα έχουν και το γραφείο της Πολιτικής Άμυνας. Το γραφείο θα ασχολείται με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τον έλεγχο των καταφυγίων και διάφορα άλλα ίδιου περιεχομένου ζητήματα.

Η απόφαση του κ. Μουριάδη μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Δημιουργείται Γραφείο Πολιτικής Άμυνας Δήμου Καβάλας με αποστολή τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Καβάλας σε καιρούς κρίσης και παράλληλα, τη μέριμνα της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των κατοίκων και της όσο το δυνατόν καλύτερης οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας σε καιρό ειρήνης.

Για την μέριμνα της Πολιτικής Άμυνας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Αποφασίζουμε Την σύσταση « Γραφείου Πολιτικής Άμυνας (Π.ΑΜ.) » στο Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211/τ. Α’/15-9-1998), με επικεφαλής μόνιμο υπάλληλο.

Αρμοδιότητες του Γραφείου Π.ΑΜ. είναι η οργάνωση της τοπικής άμυνας, η μέριμνα, ο σχεδιασμός και η προπαρασκευή της Πολιτικής Άμυνας της περιοχής του Δήμου Καβάλας. Η σύσταση του προαναφερόμενου Γραφείου πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 5-δ’ του Ν. 2641/1998 και δεν απαιτείται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καβάλας».

Το ιδανικό σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, είναι το κάθε γραφείο να διαθέτει απαραίτητο προσωπικό. Για την καθημερινή ενασχόληση με τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες. Αυτό είναι αδύνατο.

Οι Δήμοι έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Κατόπιν τούτου και στην Καβάλα το νέο γραφείο (ουσιαστικά μια νέα υπηρεσία) θα έχει έναν μόνο υπάλληλο. Ο οποίος δεν θα έχει μόνο αυτήν την αρμοδιότητα και ευθύνη. Θα έχει και πολλές ακόμη.

Διαβάστε επίσης