Η οργανωτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

 Η οργανωτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

Με απόφαση του αντιδημάρχου Γιώργου Μιχαηλίδη συγκροτήθηκε η οργανωτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καβάλας. Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Συγκροτούμε την Οργανωτικής Επιτροπή που αποτελεί όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και αποτελείται από εθελοντές νέους και νέες πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Έχει ως στόχο να υποστηρίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας να συνεργάζεται με τις επιτροπές και το προεδρείο, βοηθώντας το έργο και τις δράσεις του, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη του ‘Μητρώου Νέων Πολιτών’ ήτοι: Τον κ. Μουμτσάκη Παναγιώτη, ως Συντονιστή με την υποχρέωση να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με υποστηρικτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου. Τον κ. Βουγιούκα Νίκο, ως μέλος. Τον κ. Ντινούδη Στέλιο, ως μέλος. Την κα Εμμανουηλίδου Ξένια ως μέλος . Τον κ. Θεοδοσιάδη Νίκο ως μέλος. Τον κ. Mobina Karimi ως μέλος.

Διαβάστε επίσης