Μια ψυχρή λίμνη πάνω από την Ελλάδα προκαλεί την καιρική αστάθεια …

 Μια ψυχρή λίμνη πάνω από την Ελλάδα προκαλεί την καιρική αστάθεια  …

Οι επιστήμονες αποθάνθηκαν για την καιρικά αστάθεια :

Μία ψυχρή λίμνη που έχει σηματιστεί πάνω από την Ελλάδα προκαλεί όλη αυτή την αστάθεια και τα μπουρίνια.

 

Ο και­ρός δεν θυ­μί­ζει σε τί­πο­τα κα­λο­καί­ρι α­κό­μα στην χώ­ρα μας και το meteo.gr ε­ξη­γεί για­τί έχουμε αυτή την αστάθεια που σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί ακόμα και Φθινοπωρινές συνθήκες.

Ο και­ρός λοι­πόν χα­λά­ει κι άλ­λο και οι χα­μη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες που α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­κρα­τή­σουν τις ε­πό­με­νες η­μέ­ρες στα α­νώ­τε­ρα στρώ­μα­τα της α­τμό­σφαι­ρας, οι ο­ποί­ες έ­χουν τη μορ­φή ψυ­χρής λί­μνης, σε συν­δυα­σμό με τις υ­ψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες κο­ντά στο έ­δα­φος και τα αυ­ξη­μέ­να πο­σά υ­γρα­σί­ας, θα ευ­νο­ή­σουν την α­νά­πτυ­ξη κα­ται­γί­δων με τα ε­ντο­νό­τε­ρα φαι­νό­με­να ό­πως συ­νη­θί­ζε­ται αυ­τήν την ε­πο­χή να εκ­δη­λώ­νο­νται κα­τά τις θερ­μές κυ­ρί­ως ώ­ρες της η­μέ­ρας. Α­ξί­ζει να υ­πεν­θυ­μί­σου­με ό­τι αυ­τό το εί­δος κα­ται­γί­δων της θερ­μής πε­ριό­δου του έ­τους, ευ­νο­εί την εκ­δή­λω­ση χα­λα­ζο­πτώ­σε­ων.

Το θέμα είναι ότι η πρόβλεψη για το τέλος αυτών των φαινομένων πάει όλο και πιο πίσω.

Στην αρχή μας είπαμε ότι από το περασμένο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα έστρωνε.

Παπάδες !

Μετά μας είπανε για την χθεσινή Τρίτη.

Πάλι παπάδες !

Τώρα μας λένε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να κάνουμε υπομονή αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι του στην φωτιά.

Το τριήμερο που έρχεται λόγω της αργίας της Δευτέρας για τους πολίτες του Δήμου Καβάλας φαντάζομαι να μην γευτούμε το γνωστό παγωτό της αστάθειας γιατί πάμε χαμένοι που έλεγε και ένας φίλος.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Ιούλιος θα είναι ένας πραγματικά καλοκαιρινός μήνας χωρίς όλες αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις.

 

Καλά ρε Μηνά , Κοντομηνά λεβέντη 9,5 εκ. σου έφαγε ο “ψευτογιατρός” ;

Δηλαδή ρε Μηνά , τόσο Μηνάς ;

Επιτρέπεται να τρώει από έναν άνθρωπο επιχειρηματία με τόσες γνώσεις  και εμπειρίες τόσα πολλά λεφτά ;

Πάντως ο “ψευτογιατρός” μετά την απολογία του όπως ήταν φυσικό προφυλακίστηκε.

 

Πρέπει να ήταν μεγάλο το ποσό για το οποίο ο Αντώνης Ρέμος μετά 4 περίπου  μήνες έπιασε και πάλι το μικρόφωνο για να τραγουδήσει και το έκανε για ένα πάρτι που διοργάνωσε ένας επχιειρηματίας στην Θέρμη της Θεσ/νίκης με 50 καλεσμένους Έλληνες και Ρώσους επιχειρηματίες.

Εδώ κολάει το γνωστό :

Είναι πολλά τα λεφτά Άρη!

 

Αυτά τα λίγα και για σήμερα.

Να είστε καλά και να έχετε το νου σας και την ομπρέλα παραμάσχαλα γιατί ο καιρός παραμένει ύποπτος.

 

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης