Νέο δίκτυο ύδρευσης λύνει το πρόβλημα του αρσενικού στη ΝικήσιανηΤην Τρίτη 5 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε απόφαση με την οποία εντάσσει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από γεωτρήσεις περιοχής Καρακάξας έως τις δεξαμενές Νικήσιανης». Κύριος του έργου ορίζεται η ΔΕΥΑ Παγγαίου κι ο προϋπολογισμός του είναι 1,5 εκ ευρώ. Με το έργο αυτό λύνεται οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης Νικήσιανης αλλά και Γεωργιανής, πρόβλημα περισσότερο γνωστό ως πρόβλημα με «αρσενικό στο νερό» των δύο χωριών. Η αρχική πρόταση για ένα τέτοιο έργο έγινε τα έτη 2012-2013 από τον πρώην Δήμαρχο Παράσχο Σιμούδη. Επειδή εξ αρχής το έργο ήταν ακριβό, αναζητούνταν πηγή χρηματοδότησης του. Στο μεταξύ για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με το αρσενικό η ΔΕΥΑ Παγγαίου έλαβε άλλα μέτρα.

Πρόσφατα ο Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης είχε προαναγγείλει την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο, με τον προαναφερθέντα τρόπο. Στο μεταξύ για την περίοδο που διανύουμε το αρσενικό έχει υποχωρήσει στο νερό των δύο χωριών. Οι πιο πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή Υγείας ανάφεραν τιμές οριακά κάτω από το προβλεπόμενο όριο.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και των νέων αντλιοστασίων του δικτύου υδροδότησης του οικισμού Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου. Η απόφαση ένταξης του έργου αποστέλλεται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.

 

eXTReMe Tracker