Ομόφωνα θετικό το τοπικό συμβούλιο για τις τρεις προτομέςΣτη συνεδρίαση του την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το τοπικό συμβούλιο Καβάλας γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στο θέμα των τριών νέων μνημείων που θα τοποθετηθούν στο κέντρο της πόλης. Εκ της εισήγησης προκύπτει ότι τα έξοδα κατασκευής των προτομών θα καλυφθούν από τους αντίστοιχους συλλόγους. Η εισήγηση είναι αναλυτική για τα μνημεία κι αναφέρει μεταξύ άλλων:

Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα ζητείται από τον ∆ήμο Καβάλας να προβεί στην τοποθέτηση μνημείων προς τιμήν του Ελευθερίου Βενιζέλου και των πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών, μνημεία των οποίων οι δαπάνες κατασκευής τους θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους συλλόγους. Πέραν αυτών προτιθέμεθα να προβούμε και στην τοποθέτηση της προτομής του αξιωματικού Παύλου Μελά. Προτομή Παύλου Μελά: Η προτομή του Π. Μελά προτείνεται να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο κηπάριο του ∆ημοτικού Κήπου με προσανατολισμό προς το Ηρώο όπου είναι τοποθετημένο το άγαλμα της ̈Φτερωτής Νίκης ̈.

Η προτομή θα είναι από χυτεμένο ορείχαλκο και η βάση θα είναι από λευκό μασίφ μάρμαρο. Από αισθητικής πλευράς θα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Προτομή Ελευθερίου Βενιζέλου: Η προτομή του Ελ. Βενιζέλου προτείνεται να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο κηπάριο του ∆ημοτικού Κήπου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου.

Η προτομή θα είναι από χυτεμένο ορείχαλκο και η βάση θα είναι από λευκό μασίφ μάρμαρο. Από αισθητικής πλευράς θα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Μνημείο Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών: Το Μνημείο Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών στην πλατεία Κονσουλίδη προτείνεται να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο κηπάριο της πλατείας Κονσουλίδη. Το Μνημείο θα είναι κατασκευασμένο από ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας.

Από αισθητικής πλευράς η κατασκευή θα σέβεται και θα δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Η θέση των παραπάνω προτομών έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής με τις με αρ. 838/2018 και 855/2019 γνωμοδοτήσεις.

eXTReMe Tracker