Πάει ο παλιός ο χρόνος … Έχουμε ξεκινήσει να μετράμε αντίστροφα !Είναι αλήθεια οτι απο το πρωί της 26ης του Δεκέμβρη έχουμε ξεκινήσει όλοι να μετράμε αντίστροφα για την άφιξη του νέου έτους για το οποίο υπάρχουν οι προσδοκίες τουλάχιστον να είναι καλύτερο απο τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια.

Ας είναι το 2019 η πρώτη χρονιά που οι σκέψεις μας θα είναι μακριά απο την δύσκολη μνημονιακή περίοδο που είναι αλήθεια οτι άλλαξε αρκετά πράγματα στην Ελλάδα εκτός απο εμας τους ίδιους.

Υπάρχει η διάθεση να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά τα δύσκολα που ζήσαμε αυτή την περίοδο αρκεί να μας βοηθήσουν οι συνθήκες και οι συγκυρίες.

Ευχόμαστε το 2019 εκτός απο ΥΓΕΙΑ να έχει μια μεγαλύτερη άνεση σε όλα.

Στην σκέψη , στην κίνηση στην τσέπη και στον τρόπο ζωής.

 

Τα φετεινά Χριστούγεννα σε πρώτη φάση ήταν διαφορετικά και καλύτερα απο τις προηγούμενες χρονιές γιατί ήταν διαφορετική η ψυχολογία.

Το γεγονός ότι έστω και θεωρητικά βγήκαμε απο τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ τον Αύγουστο του 2018 μέτρησε και βγήκε στην περίοδο των εορτών με διάφορους τρόπους και κυρίως με τον εορταστικό διάκοσμο που ήταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανανωμένος και πολύ καλύτερος από άλλες χρονιές.

Και εδώ στην Καβάλα την διαφορά την κάνανε τα καινούργια στολίδια που κάνανε την πόλη μας ακόμα πιο όμορφη και δικαίως όλοι μιλάνε σήμερα για τον καλύτερο Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης τα τελευταία χρόνια.

Οι τάρανδοι στον κόμβο του Φαλήρου είναι αυτοί που κέρδισαν τις περισσότερες εντυπώσεις αν και είχαμε κάποιες απώλειες αφού εκτός απο τον τάρανδρο που εκλάπη πρόσφατα έφυγε απο το κεφάλι ενός άλλου το ένα απο τα δύο κέρατα.

 

Έ­να παι­δί μό­λις εν­νέ­α ε­τών α­πό τη Γερ­μα­νί­α, που δεν έ­μει­νε ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος α­πό τα δώ­ρα που πή­ρε για τα Χρι­στού­γεν­να, κά­λε­σε την α­στυ­νο­μί­α!

Έ­τσι, η γερ­μα­νι­κή α­στυ­νο­μί­α ά­κου­σε… πα­ρά­πο­να και σύμ­φω­να με το το­πι­κό α­στυ­νο­μι­κό τμή­μα έ­γι­νε… ε­πέμ­βα­ση ε­πέμ­βα­ση στο σπί­τι του μι­κρού!

Το α­γο­ρά­κι, που ζει στο Τσέ­τελ, κο­ντά στη Βό­ρεια Θά­λασ­σα στην Γερ­μα­νί­α, σχη­μά­τι­σε χθες τον α­ριθ­μό έ­κτα­κτης α­νά­γκης της α­στυ­νο­μί­ας.

Ε­κτός ε­αυ­τού, ε­ξή­γη­σε στους α­στυ­νο­μι­κούς ό­τι δεν εί­χε πά­ρει κα­νέ­να α­πό τα δώ­ρα που εί­χε πα­ραγ­γεί­λει για τα Χρι­στού­γεν­να. “Οι α­στυ­νο­μι­κοί έ­φθα­σαν και βρή­καν έ­να μι­κρό α­γό­ρι πο­λύ ορ­γι­σμέ­νο”, ε­ξή­γη­σε εκ­πρό­σω­πος της το­πι­κής α­στυ­νο­μί­ας τον ο­ποί­ο ε­πι­κα­λεί­ται η ε­φη­με­ρί­δα Nordwest Zeitung.

Εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι το γε­γο­νός ό­τι η χθε­σι­νή ή­ταν μια πο­λύ ή­ρε­μη μέ­ρα, οι α­στυ­νο­μι­κοί α­πο­φά­σι­σαν τό­τε να παί­ξουν το παι­χνί­δι: ε­ξέ­τα­ση του αρ­χι­κού κα­τα­λό­γου, σύ­γκρι­ση με τα δώ­ρα που έ­λα­βε τε­λι­κά ο μι­κρός και δια­με­σο­λά­βη­ση της οι­κο­γέ­νειας.

Κα­τά­φε­ραν έ­τσι να διευ­θε­τή­σουν τη δια­μά­χη ε­ξη­γώ­ντας στο παι­δί πως ο Ά­γιος Βα­σί­λης εί­χε πι­θα­νό­τα­τα μπερ­δέ­ψει την πα­ραγ­γε­λί­α του με αυ­τήν ε­νός άλ­λου παι­διού…

Το α­στυ­νο­μι­κό τμή­μα του Όλ­ντεν­μπουρ­γκ, με το ο­ποί­ο ε­πι­κοι­νώ­νη­σε το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρεί­ο, δεν θέ­λη­σε να α­πο­κα­λύ­ψει το πε­ριε­χό­με­νο του κα­τα­λό­γου των δώ­ρων που εί­χε ζη­τή­σει το παι­δί α­πό την Ά­γιο Βα­σί­λη.

Για να έχετε υπόψη σας  οτι υπάρχουν παιδάκια που είναι πιο κακομαθημένα απο τα δικά μας.

 

Χωρίς φαινόμενα αλλά με πολύ κρύο τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ ο καιρός τα επόμενα 24ωρα θα είναι καλός και αρκετά φυσιολογικός για την εποχή.

Δεν θα έχει φαινόμενα , αυτή είναι η καλύτερη είδηση για την αγορά , με πολύ κρύο νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Στην διάρκεια της ημέρας η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι οι δέκα βαθμοί.

Παραμονή πρωτοχρονιάς θα έχουμε σύμφωνα με την σημερινή πρόβλεψη ήλιο με δόντια και ελπίζουμε αυτή η πρόβλεψη να μην αλλάξει για να μπορέσει να δουλέψει η αγορά και να συνεχιστεί το γνωστό πάρτυ των πεζόδρομων που ξεκίνησε απο την παραμοχή Χριστουγέννων.

 

Είναι σίγουρα απο τις καλύτερες και πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις – πρωτοβουλίες της Action Team που μπορεί να μην ανέλαβε φέτος τον μεγάλο όγκο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων αλλά συνέχισε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία το άναμα χιλιάδων φαναριών που έκαναν για άλλη μια φορά ένα όμορφο και σύντομο σχετικά ταξίδι στον ουρανό της Καβάλας.

Το θέαμα εντυπωσιακό το οποίο αποθανατίστηκε απο διάφορα σημεία της πόλης και οι συγκεκριμένες φώτο πλημμύρισαν στην κυριολεξία τα διάφορα site και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

 

Αυτά τα λίγα και για σήμερα.

Να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για την άφιξη του 2019 που έρχεται και μάλιστα με φόρα.

Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί.

Να είστε καλά και να έχετε το νού σας.

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker