Πρόστιμα σε επαγγελματίες λόγω διαφημιστικών πινακίδων τους στην εθνική οδό Καβάλας- ΘεσσαλονίκηςΟ Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δρ. Ιωάννης Σάββας επέβαλε με απόφαση του πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ιδιοκτήτη ταβέρνας, επειδή πινακίδες που διαφήμιζαν το κατάστημα του βρίσκονταν παράνομα επί της εθνικής οδού Καβάλας- Θεσσαλονίκης. Το πρόστιμο αφορά 3 πινακίδες του ίδιου καταστήματος, για τις οποίες η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας υπέβαλε και μήνυση. Η έκθεση της Α.Δ. Καβάλας έφθασε και στην Αποκεντρωμένη για την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.

Μεταξύ άλλων η απόφαση του Συντονιστή αναφέρει: « Αποφασίζουμε την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2946/2001 (όπως τροποποιήθηκε εν μέρει με το άρθρο 18 παρ.13 του Ν.4071/12) και το 11ο σχετικό στην διαφημιζόμενη επιχείρηση κτλ. Το πρόστιμο να καταβληθεί στην κατά τόπο Δ.Ο.Υ. , υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στην ομάδα Κωδικών Αριθμών Εσόδων (ΚΑΕ) 3715, εντός ενός μηνός από την λήψη της παρούσας. Σε άλλο σημείο της ίδιας απόφασης αναφέρεται ότι: «Το γεγονός ότι η ανωτέρω διαφημιστική πινακίδα είναι τοποθετημένη πλησίον της επαρχιακής οδού και κάθετα προς την κυκλοφορία, χωρίς άδεια από αρμόδια αρχή, δεν είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο τύπο πληροφοριακών πινακίδων του Κ.Ο.Κ. και εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια αποσπώντας την προσοχή των χρηστών της οδού κατά παράβαση των οικείων διατάξεων, θίγεται η αισθητική της περιοχής και προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι το πρόστιμο υπολογίζεται για κάθε πινακίδα σύμφωνα με την επιφάνειας της

ήτοι: α) για πινακίδα 1,00Χ0,70=0,70τ.μ. πρόστιμο 750€ β)για πινακίδα 1,00Χ0,70=0,70τ.μ. πρόστιμο 750€ και γ)για πινακίδα 1,00Χ2,00=2,00τ.μ. πρόστιμο 750€».

Οι πινακίδες κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν στην παραλιακή Εγνατία, ενημέρωναν τους οδηγούς των αυτοκινήτων για το εν λόγο κατάστημα τρεις φορές. Στα 1.000 μέτρα, 500 μέτρα και 20 μέτρα πριν από αυτό.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διαδοχικές αποφάσεις της ίδιας υπηρεσίας, επιβολή προστίμων για τον ίδιο λόγο. Με προηγούμενη απόφαση του ο ίδιος Συντονιστής επιβάλει πρόστιμο 3.000 ευρώ για 4 παράνομες διαφημιστικές πινακίδες επίσης σε επαγγελματία. Το ρεκόρ από πλευράς προστίμου είναι αυτό των 6.000 ευρώ σε επιχείρηση ταβέρνα στην δυτική πλευρά του Νομού.

 

eXTReMe Tracker