Πρόστιμο 2.000 ευρώ για εγκατάσταση κλιματιστικού χωρίς άδεια

 Πρόστιμο 2.000 ευρώ για εγκατάσταση κλιματιστικού χωρίς άδεια

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος αποδέχθηκε εισήγηση της υπηρεσίας Ανάπτυξης κι επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε ιδιώτη. Συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο στην πόλη μας αστυνομικός έκανε έλεγχο σε κατοικία, την ώρα που σε αυτήν εγκαθίσταντο κλιματιστικό. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο τεχνίτης που δούλευε και τοποθετούσε το κλιματιστικό δεν είχε την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με νόμο του 2011. Το πρόστιμο επιβλήθηκε στον ιδιώτη που τοποθετούσε την κλιματιστική μονάδα. Πριν την επιβολή του προστίμου κι όσο η υπόθεση εκκρεμούσε στην υπηρεσία ζητήθηκαν οι απόψεις του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας, της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, του ΤΕΕ ΑΜ. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για λόγους νομιμότητας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

 

Διαβάστε επίσης