Σωματείο Εργαζομένων στα Πετρέλαια: «Συνάντηση τη Δευτέρα κι αφού προσκομιστούν πλήρη στοιχεία»

 Σωματείο Εργαζομένων στα Πετρέλαια: «Συνάντηση τη Δευτέρα κι αφού προσκομιστούν πλήρη στοιχεία»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Της πρωτοβάθμιας επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. – το Βαρέλι», η οποία εδρεύει στην Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Energean Oil & Gas ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 32, με ΑΦΜ 998380652, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


Εκκινήσατε μία διαδικασία, η οποία εξ αρχής βρίθει σφαλμάτων και εγείρει προβληματισμούς, ενώ ήδη με την από 23/11/2021 απάντηση σας διεφάνη ότι στόχος σας είναι η παράκαμψη κάθε ουσιαστικής ενημέρωσης και διαβούλευσης και όχι η ουσιαστική προσέγγιση και η εξεύρεση λύσης στο αδιέξοδο που εσείς έχετε δημιουργήσει με τις πράξεις και τις παραλείψεις σας. Για άλλη μία φορά λοιπόν επιδίδεστε στην παρέλκυση, συμπεριφερόμενοι καταχρηστικά και κατά παράβαση του Νόμου και των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ήδη ανεδείχθη η πλήρης άρνησή σας να δώσετε πραγματικά στοιχεία για τους λόγους που επιτάσσουν τάχα το καθεστώς διαθεσιμότητας του προσωπικού. Αντί να μας απαντήσετε άμεσα και να μας αποστείλετε όλα τα αιτούμενα έγγραφα, καθησυχάζοντας τις εύλογες ανησυχίες μας και ανοίγοντας τον δρόμο για μια ουσιαστική συζήτηση, που θα οδηγήσει στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης προς όφελος αμφοτέρων των μερών αλλά και της τοπικής κοινωνίας, μας αποστείλατε είτε ελλιπή είτε παραποιημένα στοιχεία ενώ ταυτόχρονα μας παραπέμπεται σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους (link) με δαιδαλώδεις διαδρομές για την εξεύρεση απαντήσεων.

Όσον αφορά το σχέδιο διαθεσιμοτήτων που μας κοινοποιήσατε, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι, πέραν των αοριστιών που εμπεριέχει, στερείται κάθε σοβαρότητας και παραβιάζει κάθε έννοια ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τις ζωές μας αλλά και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που σας πρότειναν το συγκεκριμένο εγκληματικό σχέδιο το έκαναν από άγνοια των κανόνων ασφαλείας και όχι από αυταρχισμό ή εκδικητικότητα.

Με την παρούσα σας κάνουμε για ακόμη μία φορά έκκληση να ξανατροφοδοτήσετε το εργοστάσιο με φυσικό αέριο, ώστε να προχωρήσουμε σε γλύκανση και επαναφορά της παρουσίας του H2S στο 5%. Διαφορετικά σας καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για όποιο ατύχημα συμβεί. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες με ορυκτό πετρέλαιο και υδρόθειο, του οποίου η επεξεργασία σταμάτησε με δική σας εντολή. Γιατί γνωρίζετε ότι η λειτουργία του εργοστασίου πραγματοποιείται με 5% H2S ενώ σήμερα τα δοχεία και οι αγωγοί περιέχουν 48% H2S θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο τις εγκαταστάσεις, το περιβάλλον και τις ζωές των εργαζομένων.

Τέλος σας καλούμε για ύστατη φορά, εάν η πρόσκληση σας δεν είναι προσχηματική και εάν επιθυμείτε όντως την ουσιαστική διαβούλευση και την εξεύρεση λύσης, να μας προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία (τα οποία έχουμε αιτηθεί με την από 22-11-2021 εξώδικη δήλωση μας και προς αποφυγή επαναλήψεως σας παραπέμπουμε σε αυτήν) και να ξεκινήσει η διαβούλευση την ερχόμενη Δευτέρα 29-11-2021.

Επαναλαμβάνουμε ότι στην ως άνω συνάντηση το Σωματείο μας θα συνεπικουρείται από νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, ενώ θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας» και της «Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδας».

Στο μεσοδιάστημα και προς εμπέδωση εμπιστοσύνης επί της κινούμενης διαδικασίας, σας ΚΑΛΟΥΜΕ και πάλι να αναστείλετε το ανακοινωθέν πρόγραμμα διαθεσιμότητας.

Καβάλα, 24/11/ 2021

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. Κελαϊδάκης                                                   Στ. Τσάγκας

Διαβάστε επίσης