Στο ξενοδοχείο Lucy λειτουργεί ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (φωτογραφία)Η ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες οδήγησε την διεύθυνση του ξενοδοχείου Lucy στην δημιουργία σταθμού φόρτισης αυτών των οχημάτων.

Είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία που παρέχεται στους πελάτες του ξενοδοχείου δωρεάν ενώ μπορούν να την χρησιμοποιήσουν ,έναντι βέβαια κάποιου αντιτίμου, και άνθρωποι που  έχουν στην κατοχή τους τέτοια οχήματα και δεν είναι πελάτες του ξενοδοχείου.

 

eXTReMe Tracker