• 20 Σεπτεμβρίου 2021,

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών σε Νέα Καρβάλη- Κοκκινοχώρι

 Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών σε Νέα Καρβάλη- Κοκκινοχώρι

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα η πράξη 35 του Υπουργικού Συμβουλίου πράξη που αφορά αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για κατασκευή απαραίτητων και πάσης φύσεως δημοσίων έργων.

Η πράξη αφορά και το Ν. Καβάλας στον τομέα των οδικών έργων αφού προβλέπει αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την κατασκευή στην Εγνατία οδό τριών Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.). Ειδικότερα αναφέρεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για τον ΣΕΑ Νέας Καρβάλης (αριστερός κλάδος), τον αμφίπλευρο Σ.Ε.Α. Κοκκινοχωρίου (δεξιός κλάδος) και τον Σ.Ε.Α. επίσης Κοκκινοχωρίου (αριστερός κλαδος).

Με την ίδια πράξη το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών Κ. Καραμανλή να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Αναλυτικά τα σημεία των Σ.Ε.Α. μνημονεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως ακολούθως:

«Κατασκευή Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Καρβάλης της Εγνατίας Οδού (αριστερός κλάδος), περί της χ.θ. 3+000 του τμήματος 14.1.1 Νέα Καρβάλη – Α/Κ Χρυσούπολης Π.Ε. Καβάλας. 1.5. Κατασκευή Αμφίπλευρου Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Κοκκινοχωρίου της Εγνατίας Οδού, περί της χ.θ. 13+000 (δεξιός κλάδος) και 13+450 (αριστερός κλάδος) του τμήματος 12.1.1 ποταμός Στρυμόνας – Ν. Πέραμος Π.Ε. Καβάλας».

Η πράξη αναφέρει συγκεκριμένα τις επόμενες ενέργειες του Υπουργού:

«Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που αφορούν στην εκτέλεση των έργων της παρ. 1, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Άρθρο Τρίτο.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν στην εκτέλεση των κατωτέρω περιγραφόμενων έργων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτά, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».

Θυμίζουμε ότι η Εγνατία Οδός επιχείρησε να κατασκευάσει Σ.Ε.Α. στην Παράκαμψη Καβάλας, σε ένα εντελώς ακατάλληλο σημείο που τελικά δεν ήταν όλο δικό της. Αυτό έγινε το Καλοκαίρι του 2009. Τότε είχαν αντιδράσει οι τοπικοί φορείς με αποτέλεσμα το έργο αν και ξεκίνησε, να σταματήσει και να ματαιωθεί. Το επόμενο διάστημα Σ.Ε.Α. δεν υπήρχαν στα πλάνα και δεν επιχειρήθηκαν να κατασκευαστούν στο Ν. Καβάλας.

Παλαιότερα υπήρχε η υπόσχεση της ίδιας εταιρίας για έναν Σ.Ε.Α. κοντά στη Νέα Καρβάλη όπου όμως θα πωλούνταν και τοπικά προϊόντα. Κι αυτό το σενάριο ήταν για καιρό «παγωμένο». Αφού πέρασε μια 10ετια χωρίς Σ.Ε.Α. (με αποτέλεσμα τέτοιος σταθμός να μην υπάρχει στο τμήμα του δρόμου από Κήπους ως Θεσσαλονίκη), τώρα η Εγνατία επανέρχεται πιο έτοιμη και πιο συγκεκριμένη. Φυσικά και παίζει ρόλο η ιδιωτικοποίησης της, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει συντελεστεί.

Διαβάστε επίσης