Αποχωρεί από το Διοικητήριο η υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

 Αποχωρεί από το Διοικητήριο η υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

Με απόφαση που έλαβε στην Αθήνα στις 30 Γενάρη 2020 η κεντρική διοίκηση του ΕΟΠΥΥ δρομολογείται η διαδικασία για να βρεθεί χώρος στην πόλη της Καβάλας που θα στεγάσει την περιφερειακή διεύθυνση (πρώην ΥΠΑΔ).

Για 10 τουλάχιστον χρόνια η διεύθυνση βρίσκεται στον 2ο όροφο του διοικητηρίου ενώ το αρχείο της βρίσκεται στο ακίνητο πρώην ΕΟΚ.

Επειδή το ακίνητο πρώην ΕΟΚ θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Καβάλας κι επειδή ο χώρος στο Διοικητήριο δεν επαρκεί, ο ΕΟΠΥΥ θα αναζητήσει ξεχωριστή στέγη εκτός αυτού. Έχει προηγηθεί αίτημα του για επιπλέον χώρο στο Διοικητήριο, αίτημα στο οποίο η ΠΕ Καβάλας δεν έχει ανταποκριθεί θετικά.

Στις 30 Γενάρη του 2020 η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έλαβε απόφαση να αναζητήσει νέα στέγη για την υπηρεσία της Καβάλας. Αυτό θα γίνει μέσω δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Διαβάστε επίσης