• 16 Οκτωβρίου 2021,

ΕΠΣΚ: Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα πρωταθλήματα σε δυο κατηγορίες

 ΕΠΣΚ: Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα πρωταθλήματα σε δυο κατηγορίες

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ για τη σεζόν 2021-2022, αν όλα πάνε καλά.

Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν τελικά σε δυο κατηγορίες.

Η προκήρυξη της ΕΠΣΚ αναφέρει:

«Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) κατηγορίες ανάλογα με τις συμμετοχές. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣΚ έως την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. για την Α’ Κατηγορία και ως την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. για τη Β’ Κατηγορία, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

 Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των διακοσίων (200) ευρώ για την Α’ Κατηγορία, εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τη Β΄κατηγορία και επιπλέον πενήντα (50) ευρώ η ετήσια συνδρομή για το κάθε σωματείο.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣΚ το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., Ε.Π.Ο. και ΕΠΣΚ, νόμιμα επικυρωμένη.

Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Καβάλας. Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και την ΕΠΣΚ μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής (Κ.Α.Π., άρθρο 7, παρ. 3, περίπτωση ε) ). Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, δεν λάβουν μέρος, η ΕΠΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

 Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η ημέρα Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021».

Διαβάστε επίσης