• 13 Αυγούστου 2020,

Η καιρική αστάθεια συνεχίζεται Ο ήλιος που έγινε βροχή …

 Η καιρική αστάθεια συνεχίζεται  Ο ήλιος που έγινε βροχή …

Τελικά και ο Ιούλιος έχει τα δικά του αφού η καιρική αστάθεια η οποία μας συντροφεύει από την αρχή της σαιζόν είναι εδώ!

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ τα επόμενα 24ωρα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε στην διάρκεια της ημέρας αρκετές εναλλαγές του καιρού με τον ήλιο να γίνεται βροχή και το αντίθετο.

Και δεν είναι μόνο η καιρική αστάθεια αλλά και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας αφού από τους 33 πέφτουμε στους 26 και μετά πάλι στους 30.

Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά αφού πλέον και στην Ελλάδα τα καλοκαίρια έχουν καταντήσει να είναι τροπικά.

Πριν από καμμιά δεκαριά χρόνια όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι έβρεχε μια στα μέσα Μαϊου και μετά 20 Αυγούστου.

Αυτό όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς πλέον δεν υπάρχει αφού  οι βροχές τα καλοκαίρια έχουν καταντήσει να είναι πιο συχνές από ότι τον χειμώνα.

Είμαστε αβέρτα στο βγάλε – βάλε.

Εμεις πάντως επιμένουμε καλοκαιρινά και πιστεύουμε ότι ακόμα και αυτή η καιρική αστάθεια που πρόκειται να μας ταλαιπωρήσει τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο έντονη όσο μας λένε οι μετεωρολόγοι.

 

Στο πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να μη μείνουν ακυβέρνητοι, λόγω της απλής αναλογικής.

Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το πλαίσιο των αλλάγων οι συνεργασίες μεταξύ των παρατάξεων σε Δήμους και Περιφέρειες πάνε περίπατο.

Αυτή είναι μία εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα και στον Δήμο της Καβάλας και κάνει πιο εύκολη την ζωή του Θόδωρου Μουριάδη που σε μερικές εβδομάδες ως νέος Δήμαρχος θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δεν θα είναι δέσμιος  αναγκαστικών συνεργασιών όπως πολλοί πίστευαν προκειμένου να μπορέσει να διοικήσει τον Δήμο.

 

Καραμπινάτο μπουρίνι , ίσως από τα πιο δυνατά του φετινού καλοκαιριού , προχθές ξημερώματα Τετάρτης.

Αστραπόβροντα , δυνατή βροχή και πτώση της θερμοκρασίας.

Λες και είμαστε αρχές Σεπτέμβρη και όχι αρχές Ιούλη.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα χουνέρια του καιρού θα τα έχουμε και τα επόμενα 24ωρα.

 

Η Σλο­βε­νί­α, πα­τρί­δα της Με­λά­νια Τρα­μπ, την τι­μά με έ­να ξυ­λό­γλυ­πτο ά­γαλ­μα… το ο­ποί­ο ό­μως δεν έ­χει κα­μί­α ο­μοιό­τη­τα με την Πρώ­τη Κυ­ρί­α των Η­ΠΑ.

Τα α­πο­κα­λυ­πτή­ρια του α­γάλ­μα­τος στη γε­νέ­τει­ρά της, την κω­μό­πο­λη Σέβ­νι­τσα της Σλο­βε­νί­ας έ­γι­ναν την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα.

Το έρ­γο α­να­τέ­θη­κε στον Σλο­βέ­νο καλ­λι­τέ­χνη, Ά­λες Ζού­πεβ­τς γνω­στό ως Maxi και σχε­διά­στη­κε α­πό τον καλ­λι­τέ­χνη στις Η­ΠΑ, Μπρέ­ι­ντ Ντά­ου­νι.

Το ά­γαλ­μα α­πει­κο­νί­ζει την εμ­φά­νι­ση της πρώ­της κυ­ρί­ας των Η­ΠΑ, συ­ζύ­γου του Α­με­ρι­κα­νού προ­έ­δρου, Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ κα­τά τη διάρ­κεια της τε­λε­τής ορ­κω­μο­σί­ας του, το 2018 και τα σχό­λια στην κα­λύ­τε­ρη των πε­ρι­πτώ­σε­ων εί­ναι α­νά­μει­κτα. Το ά­γαλ­μα σε αν­θρώ­πι­νες δια­στά­σεις θυ­μί­ζει, αν και ό­χι πο­λύ, τη Με­λά­νια Τρα­μπ με γα­λά­ζιο φό­ρε­μα να χαι­ρε­τά­ει με το έ­να χέ­ρι.

Ο Ζού­πεβ­τς φέ­ρε­ται να εί­χε την πλή­ρη ε­λευ­θε­ρί­α στη δη­μιουρ­γί­α του έρ­γου για το ο­ποί­ο χρη­σι­μο­ποί­η­σε α­λυ­σο­πρίονο.

Πάντως το ξυλόγλυπτο άγαλμα μοιάζει περισσότερο με καρτούν παρά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ η οποία αν δεν ζήτησε ήδη να να το κατεβάσουν θα το κάνει ήδη.

Αυτά τα λίγα και για σήμερα.

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

Διαβάστε επίσης