• 29 Μαΐου 2022,

Μικρή τροποποίηση στη χάραξη του σιδηροδρομικού έργου «Νέο Λιμάνι-Τοξότες»

 Μικρή τροποποίηση στη χάραξη του σιδηροδρομικού έργου «Νέο Λιμάνι-Τοξότες»

Ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράφει την ανανεωμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης του νέου λιμανιού «Φίλιππος Β’» με τους Τοξότες.

Η εξέλιξη σημειώθηκε χθες κι αφορά:

α) την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων του έργου (οριστικός σχεδιασμός), β) την προσαρμογή/συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, γ) τη χρονική διάρκειας ισχύος της. Η απόφαση που τροποποιείται έχει ημερομηνία 31-12-2012. Η αλλαγή και της χάραξης και της ΑΕΠΟ ήταν επιβεβλημένη αφού από το 2019 και με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου άλλαξε η χάραξη της γραμμής στην περιοχή Λιθοχωρίου Δήμου Νέστου λόγω αρχαιολογικού χώρου. Υπάρχουν επίσης νέες γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών της περιοχής αλλά και αίτημα τοπικής εταιρίας που αφορά επίσης τη χάραξη και σε τμήμα που την επηρεάζει.

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν επίσης «…τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου σχεδιασμού του σιδηροδρομικού έργου, που επήλθε κατά την εκπόνηση των οριστικών μελετών (συγκοινωνιακή, υδραυλική, γεωλογική, τεχνικών έργων), ως προς το τελικό σχεδιασμό της χάραξης του σιδηροδρομικού άξονα, των τεχνικών έργων, των δομικών υποδομών και εγκαταστάσεων των Σταθμών/Στάσεων,των συνδετήριων γραμμών/κλάδων του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας – της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας -Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, το κάθετο και παράπλευρο οδικό δίκτυο, και στην πλειονότητα αφορούν σημειακές μετατοπίσεις και μικρής κλίμακας βελτιώσεις».

Σύμφωνα με την απόφαση «…πρόκειται για σιδηροδρομικό έργο που αφορά στην υλοποίηση και ολοκλήρωση της νέας μονής κανονικής σιδηροδρομικής γραμμής «Νέα Καρβάλη – Τοξότες», για τη σύνδεση του νέου εμπορικού λιμένα Καβάλας “Φίλιππος” στη Νέα Καρβάλη με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ειδικότερα, το έργο θα αποτελέσει τμήμα του προγραμματιζόμενου νέου σιδηροδρομικού άξονα «Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Καβάλα – Τοξότες – Αλεξανδρούπολη (Σιδηροδρομική Εγνατία)» που είναι ενταγμένος στους κύριους διευρωπαϊκούς άξονες του Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου και θα συμβάλει στη σιδηροδρομική ένωση των λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης μεταξύ τους και με το υπόλοιπο δίκτυο του Ο.Σ.Ε και κατ’ επέκταση με την Ευρώπη.

Η θέση του έργου εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Θράκης εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών Καβάλας και Ξάνθης και συγκεκριμένα μεταξύ των οικισμών Νέα Καρβάλη (Καβάλας) και Τοξότες (Ξάνθης), ενώ η διοικητική υπαγωγή του είναι στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Τοπειρού στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

Σύμφωνα με την απόφαση «…ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία νέας μονής κανονικής γραμμής συνολικού μήκους 32 Km. περίπου, σύμφωνα με την όδευση, τα τεχνικά έργα (υδραυλικά, οδικά,γεωλογικά κ.λπ.), τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μηκοτομή, διατομές), τις κτιριακές υποδομές (σταθμοί/στάσεις), το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο, τη σιδηροδρομική σύνδεση λοιπών βασικών υποδομών της περιοχής (εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων)

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης