• 29 Μαΐου 2022,

Νέος Αναπτυξιακός νόμος: Είναι ίδια τα κίνητρα σε όλη την ΑΜΘ;

 Νέος Αναπτυξιακός νόμος: Είναι ίδια τα κίνητρα σε όλη την ΑΜΘ;

Σε φάση μελέτης από όλους τους ενδιαφερόμενους (φορείς αλλά και υποψήφιους επενδυτές) είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος που πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή.

Εκεί θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί προκειμένου το επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί. Άραγε περιλαμβάνει ίδια κίνητρα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη ή πάλι υπάρχει προνομιακή μεταχείριση της Θράκης; Ασφαλής απάντηση προς το παρόν δεν υπάρχει αφού οι διατάξεις του νόμου πρέπει να αναγνωστούν πολύ προσεκτικά. Είναι πολλές και περίπλοκες μιας και συχνά αναφέρονται σε άρθρα του προηγούμενου ίδιου νόμου.

Τα κίνητρα ωστόσο στηρίζονται στον ανανεωμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ψηφίστηκε την περασμένη Άνοιξη κι ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Εκεί αναφέρονται Περιφέρειες και όχι Νομοί. Η Περιφέρεια της ΑΜΘ μάλιστα μνημονεύεται σε αυτές που πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Και ενισχύονται.

Επειδή στο παρελθόν το κράτος και οι Κυβερνήσεις πάντα ξεχώριζαν τη Θράκη από την Ανατολική Μακεδονία, ειδικά οι τοπικοί φορείς οφείλουν να μελετήσουν αναλυτικά το περιεχόμενο του νέου νόμου ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες και προνομιακές συνθήκες υπέρ της Θράκης.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος συζητείται πρώτη φορά αύριο το μεσημέρι, αρχικά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή «Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου». Ως τότε θα ορίσουν τους εισηγητές τους επί του σχεδίου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από πλευράς κυβέρνησης εισηγητής είναι ο βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης.


Με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας εμφανίζεται σίγουρος για το θετικό περιεχόμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Πολύ θετική εξέλιξη για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων. Στην Περιφέρεια μας ΑΜΘ , οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. Ευρώ».

Νέος αναπτυξιακός νόμος και νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων

Δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου. Οι επιδοτήσεις στηρίζονται στο νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος εγκρίθηκε στην ΕΕ κι ισχύει από την 1η του νέου έτους. Ο Ν. Καβάλας ανησυχεί και δικαιολογημένα. Αντιμετωπίζεται στο νέο αναπτυξιακό νόμο ως ενιαία περιφέρεια η Ανατολική Μακεδονία Θράκη; Ισχύουν με λίγα λόγια τα ίδια κίνητρα στους 5 νομούς; Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει προς το παρόν μιας και όλα χρειάζεται να μελετηθούν. Πάντως η Θράκη τύχαινε μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Διαχρονικά. Σύντομα θα μάθουμε αν αυτό συνεχίζεται ή όχι.

Στο μεταξύ τηλεγράφημα του ΑΠΕ αναφέρει τις μειονεκτικές περιφέρειες της χώρας, αυτές που θα ενισχυθούν περισσότερο και μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη (ως ενιαία περιφέρεια) περιλαμβάνεται σε αυτές:  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»).

Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ διατηρούν ισχυρές διασφαλίσεις προκειμένου να αποτρέψουν τα κράτη μέλη από τη χρήση δημόσιου χρήματος για την ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, κάτι που είναι ουσιώδες για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων ΚΓΠΕ, περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34 % του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις:

Δώδεκα περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο , Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Aνατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος ) συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ.

Οι περιοχές αυτές είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (οι λεγόμενες περιοχές «α»), με μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις μεταξύ 30 % και 50 %, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της αντίστοιχης περιοχής «α».

Η περιοχή Ευρυτανία , που ανήκει στη Στερεά Ελλάδα , είναι επίσης επιλέξιμη ως αραιοκατοιμένη περιοχή με λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά χιλιόμετρο. Στις αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού.

Για να αντιμετωπίσει περιφερειακές ανισότητες, η Ελλάδα όρισε ως λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» τις περιφέρειες Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Πειραιάς, Νήσοι . Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής Δυτικός Τομέας Αθηνών είναι 15 %. Οι άλλες περιοχές «γ» που αναφέρονται ανωτέρω συνορεύουν με περιοχές «α». Για τον λόγο αυτό, η ένταση της ενίσχυσης στις εν λόγω περιφέρειες αυξήθηκε σε 25 %, με αποτέλεσμα η διαφορά της έντασης της ενίσχυσης με τις παραμεθόριες περιοχές «α» να περιορίζεται σε 15 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ορίσει περαιτέρω λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» (έως 1,16 % κατ’ ανώτατο όριο του εθνικού πληθυσμού). Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αυτών των περιοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και θα οδηγήσει σε μία ή περισσότερες τροποποιήσεις στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε σήμερα. Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ.

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή ένα μελλοντικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε σήμερα, προκειμένου να εφαρμόσει πιθανή αύξηση της μέγιστης έντασης ενίσχυσης στις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, όπως ορίζεται στις αναθεωρημένες ΚΓΠΕ για τις περιοχές «α».

(Πηγή ΑΠΕ)

Διαβάστε επίσης