• 12 Αυγούστου 2022,

Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του 2012 για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης νέο λιμάνι- Τοξότες!

 Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του 2012 για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης νέο λιμάνι- Τοξότες!

Σε συνεδρίαση της πριν από λίγες ημέρες η διοίκηση του φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει δεύτερη φορά επί της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του νέου λιμανιού Καβάλας «Φίλιππος Β’» με τους Τοξότες Ξάνθης.

Η πρώτη ΑΕΠΟ έτυχε θετικής γνωμοδότησης από τον ίδιο φορέα τον Δεκέμβρη του 2012! Κι ενώ από τότε πέρασαν 9 χρόνια, το έργο φυσικά και δεν ξεκίνησε. Αντί να γίνονται βήματα προς τα εμπρός, συμβαίνει το αντίθετο. Κατά πάσα πιθανότητα μεσολάβησε μικρή αλλαγή στην χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής και απαραίτητης επέμβασης (που εκ των υστέρων αποφασίστηκε) σε δασικές εκτάσεις. Η διοίκηση του προαναφερθέντα φορέα γνωμοδότησε πάλι θετικά (όπως είχε κάνει το 2012) θέτοντας ωστόσο τους προβλεπόμενους όρους.

Η Καβάλα περιμένει την ωρίμανση, την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου από τη δεκαετία του ‘ 90. Ίσως και νωρίτερα. Κι ενώ αυτό όλο είναι υπό μελέτη, μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ, διαπιστώνονται νέες γραφειοκρατικές εμπλοκές και καθυστερήσεις.

Ελπίζοντας ότι νέα και τρίτη συνολικά ΑΕΠΟ δεν θα υπάρξει, αναφέρουμε το περιεχόμενο της θετικής γνωμοδότησης του προαναφερθέντα φορέα:

Την λήψη μέτρων πυροπροστασίας τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τήρηση του ανώτατου ορίου θορύβου όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και της λειτουργίας του έργου. Την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης του αέρα από τις κατασκευαστικές εργασίες.

Την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των παραγόμενων διαφόρων ρευμάτων στερεών αποβλήτων τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας. Στη περίπτωση χρήσης ελαιολιπαντικών στο πλαίσιο της φάσης λειτουργίας του εν λόγω έργου, κρίνεται απαραίτητη η περισυλλογή τους σε κατάλληλα δοχεία και εν συνεχεία η διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη.

Η χωροθέτηση των εργοταξίων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου να πραγματοποιηθεί εκτός προστατευόμενων περιοχών. Να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της βλάστησης με ενδημικά θαμνώδη είδη της περιοχής. Συλλογή των παραγόμενων αστικών λυμάτων σε στεγανή δεξαμενή και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή σε υπόγεια υδάτινα συστήματα, καθώς επίσης και στο υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής.

Σε περίπτωση εκπόνησης ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας του εν λόγω έργου, να πραγματοποιείται αποστολή στον Φορέα Διαχείρισης της ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος.

Διαβάστε επίσης