Διαδοχικές συνεδριάσεις στο Δημαρχείο: Του δημοτικού συμβουλίου, του τοπικού συμβουλίου- οικονομικής επιτροπής

 Διαδοχικές συνεδριάσεις στο Δημαρχείο: Του δημοτικού συμβουλίου, του τοπικού συμβουλίου- οικονομικής επιτροπής

Διαδοχικές θα είναι σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα οι συνεδριάσεις στο Δημαρχείο. Πρόκειται για συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, του Τοπικού Συμβουλίου Καβάλας και δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πλήθος των συνεδριάσεων σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα οφείλεται φυσικά και στο ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρξαν συνεδριάσεις. Όχι μόνο του δημοτικού συμβουλίου αλλά και των σχετικών με το δημοτικό συμβούλιο και το Δήμο Καβάλας επιτροπών.

Από τα γεγονότα σήμερα ξεχωρίζει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με είκοσι τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Δήμου (δια εκπροσώπου δημοτικού συμβούλου) σε επιτροπές και συμβούλια μικρής σημασίας. Θα παρθεί νέα απόφαση για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής ισότητας των φύλων για το χρονικό διάστημα 1η Σεπτέμβρη του 2019 – 31 Δεκεμβρίου του 2023. Θα οριστεί επίσης η διαχειριστική επιτροπή του κοινωνικού παντοπωλείου, το οποίο έχει πάρα πολύ καιρό να δραστηριοποιηθεί. Πολύ δε περισσότερο να μοιράσει τρόφιμα. Ένα από τα θέματα της συνεδρίασης  αφορά τη χορήγηση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου συντηρήσεων στο δάσος των Πεντακοσίων.

Ο ανάδοχος διαπίστωσε ότι λόγω της φύσης του έργου και της περιοχής που εκτελείται δεν μπορεί να στρώσει ασφαλτοτάπητα στο γήπεδο μπάσκετ που υπάρχει στο δάσος των Πεντακοσίων.

Τη συγκεκριμένη στρώση και εργασία προέβλεπε η μελέτη του έργου. Προκειμένου η διαδικασία να αντικατασταθεί με στρώση βιομηχανικού δάπεδου θα πρέπει να υπάρξει η χορήγηση αυτής της παράτασης. Στην εισήγησή του θέματος αναφέρεται ότι για να υλοποιηθεί ότι προβλέπει η μελέτη- να ανακατασκευαστεί το γήπεδο μπάσκετ με ασφαλτοτάπητα- έπρεπε (κάτι που τελικά δεν θα γίνει) να κοπούν πεύκα και μάλιστα όχι λίγα. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί για να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο των εργασιών τα απαραίτητα μηχανήματα.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα είκοσι τρία θέματα αρχίζει στις 8:00 το απόγευμα. Μία ώρα νωρίτερα συνεδριάζει πάλι το δημοτικό συμβούλιο για την εκλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του «Κλεισθένη». Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εκλογή ενός εκ των ενδιαφερομένων.

Πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολλών δημοτικών παρατάξεων για να φτάσουμε σε εκλογή συμπαραστάτη. Η προθεσμία για να καταθέσει κάθε ενδιαφερόμενος την αίτηση του λήγει σήμερα. Η συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Καβάλας θα γίνει στις 2:15 το μεσημέρι στο δημαρχείο με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον ενώ η οικονομική επιτροπή συνεδριάζει στη 1:30 σήμερα το μεσημέρι επίσης στο δημαρχείο.

Διαβάστε επίσης