Πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Περιγιάλι

 Πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Περιγιάλι

Εδώ και περίπου 20 χρόνια, διαχρονικά με λίγα λόγια, οι διοικήσεις του Δήμου Καβάλας συζητούν και προτείνουν την κατασκευή ενός καινούργιου κλειστού γυμναστηρίου. Αυτή τη φορά στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Πιο πρόσφατη πρόταση του ίδιου έργου έγινε από τη διοίκηση της κ. Δήμητρας Τσανάκα το 2016, όταν ο Δήμος Καβάλας επωφελήθηκε αποζημίωσης από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας. Τότε έγιναν τα πρώτα βήματα, στα οποία στηρίζεται η καινούργια προσπάθεια που πλέον είναι πιο συγκεκριμένη.

Στη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας σήμερα θα εγκρίνει το πρώτο σχετικό έργο, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Η εισήγηση που έχουν στη διάθεσή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι περιγράφει συγκεκριμένα το τι κλειστό γυμναστήριο θα κατασκευαστεί στο Περιγιάλι.

Σε ποιο οικόπεδο και ποιες προδιαγραφές θα έχει ο καινούργιος αυτός αθλητικός χώρος. Φαίνεται ότι επιτέλους μπήκε το νερό στο αυλάκι αν και για την ουσία της υπόθεσης θα πρέπει να περιμένουμε αρκετό διάστημα ακόμη.

Αύριο Τρίτη στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, συζητείται θέμα κατεπείγουσας παρέμβασης προκειμένου να γίνει άρση επικινδυνότητας σε τμήμα πρανούς στην οδό της ΜΟΜΑ κατόπιν κατολίσθησης.

Με λίγα λόγια η οικονομική επιτροπή θα αποφασίσει να συνεχιστεί το γνωστό έργο, εξαιτίας του οποίου ο δρόμος παραμένει κλειστός. Στην ίδια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίνεται η διακήρυξη για τη δημοπράτηση ενός ακόμη έργου, αυτού που αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού αθλητικού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου».

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα υπάρχουν λίγα θέματα. Στην ημερήσια διάταξη αναφέρονται μόλις 16. Από αυτά ξεχωρίζουν: Η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου του 2021, μια αφορμή για συζήτηση των οικονομικών του Δήμου Καβάλας.

Το έργο των μελετών για το  κλειστό γυμναστήριο στο Περιγιάλι, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Η έγκριση του σχεδίου τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας για το τρέχον έτος και η αποδοχή παραίτησης του Κυριάκου Κελίδη από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιγραφή του έργου του νέου κλειστού γυμναστηρίου

Η εισήγηση που είναι στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων αναφέρει για το έργο που τώρα ξεκινά (από την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών):  Η υπόψη ανάθεση σύμβασης, αφορά στην εκπόνηση μελετών για την Ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στη περιοχή Περιγιαλίου.

Το οικόπεδο στο οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί η νέα χρήση, βρίσκεται στο ΟΤ Γ740, στο Δήμο Καβάλας (ο χαρακτηρισμός στο ΓΠΣ και στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο είναι: Αθλητικές Εγκαταστάσεις), συνολικού εμβαδού 14.210,63 m2.

Από το σύνολο του οικοπέδου θα δεσμευτεί για την νέα εγκατάσταση η επιφάνεια 9.330,00τ.μ. (το οικόπεδο για την έκδοση της Ο.Α. θεωρηθεί ενιαίο), το υπόλοιπο τμήμα επιφάνειας 4.880,63τ.μ. θα παραμείνει αδιαμόρφωτο (δίνεται στο τοπογραφικό η περιοχή παρέμβασης).

Αποτελεί μια περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, κυριαρχεί το πράσινο (συνθήκη που σπανίζει στον αστικό ιστό της πόλης) και σύμφωνα με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Καβάλας προτείνεται να εφαρμοστεί μία ολοκληρωμένη ΣΒΑΑ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, που περιλαμβάνει τις γειτονιές Περιγιαλίου, των Σφαγείων, των Πεντακοσίων και της Αγίας Βαρβάρας, συμπεριλαμβανομένου του Καρνάγιου.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι υποβαθμισμένη, παρουσιάζει ωστόσο σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, δεδομένου του πλούσιου πολιτιστικού της αποθέματος, της ύπαρξης αρκετών εγκαταλελειμμένων και αναξιοποίητων χώρων και δη βιομηχανικών κτιρίων, της γειτνίασης με το υδάτινο στοιχείο αλλά και της πρόσφατης ένταξης πολύ μεγάλου μέρους αυτής στο σχέδιο πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολεοδόμησή της.

Η περιοχή έχει την ανάγκη τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, ως νεοενταγμένη στο σχέδιο πόλεως και αποτελεί ιδανική ευκαιρία ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός αυτών, σε ένα πολυτομεακό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της ταυτότητά της και η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος εν γένει.

Η Ανέγερση του νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου, θεωρείται ενδεδειγμένη, καθόσον θα συμπληρώσει το σύμπλεγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων της υπό μελέτη περιοχής. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας από πλευράς κοινωνικού – οικονομικού αποτελέσματος. Η όμορη περιοχή, φιλοξενεί το Δημοτικό Στάδιο «Ανθή Καραγιάννη», το κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Καβάλας καθώς και υπαίθρια γήπεδα προπόνησης ποδοσφαίρου.

Στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο θα επιτελείται ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που αφορούν στην άθληση, στην αγωνιστική συμμετοχή, αλλά και στην παραγωγή αθλητικών θεαμάτων. Η συνολική επιφάνεια υπολογίζεται περίπου σε 2.700,00 m2. Το κλειστό γυμναστήριο κτιριολογικά θα διαθέτει τις εξής διακριτές ενότητες:

αγωνιστικός χώρος διαστάσεων 26,00*40,00m (αίθουσα διεξαγωγής αθλημάτων), δύο βοηθητικές αίθουσες για προπόνηση, κερκίδες με 1.000 θέσεις θεατών και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αθλητών, της διοίκησης και του κοινού.

Κύρια προϋπόθεση ως προς τον σχεδιασμό του νέου κτιρίου, είναι η πολυμορφικότητα του χώρου. Ο αγωνιστικός χώρος καθώς και οι υποστηρικτικές αίθουσες προπονήσεων, πρέπει να ενσωματώνουν «έξυπνα» κινητά στοιχεία, που ανάλογα με τις απαιτήσεις, θα διαιρούν ή θα ενοποιούν των χώρο, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του και παράλληλα την μείωση τις ενέργειας που θα καταναλώνει το κτήριο, ανάλογα με τη χρήση του (οι χώροι που βρίσκονται σε λειτουργία θα είναι απομονωμένοι).

Αναπόσπαστο στοιχείο του κάθε γυμναστηρίου, είναι ο περιβάλλον χώρος, του οποίου η κλίμακα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κλίμακα του κλειστού γυμναστηρίου. Βασικό κριτήριο του σχεδιασμού, αποτελεί η ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με κύριο γνώμονα την ενεργειακή αυτονομία του κτηρίου, προσφέροντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Το εμβαδόν του κτιρίου που λαμβάνεται υπόψη στην εκπόνηση των μελετών είναι 2.700 m2. Το εμβαδόν του προς διαμόρφωση ελεύθερου χώρου είναι 6.630 m2.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου μελετητή συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία, η υποβολή των φακέλων, η παρακολούθηση της διαδικασίας για την: έκδοση των εγκρίσεων των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην αδειοδότηση του έργου (π.χ. Αρχαιολογία, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιβαλλοντική αδειοδότηση, Έγκριση λειτουργικότητας Γ.Γ.Α., Έγκριση ΔΕΔΔΗΕ κτλ.), καθώς και η προσαρμογή των αντίστοιχων μελετών στις υποδείξεις τους, με την ενσωμάτωση σε αυτές των παρατηρήσεών τους . Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε επίσης