«Αυξήσεις σε προϊόντα και αγαθά – λειτουργία του Δήμου»

 «Αυξήσεις σε προϊόντα και αγαθά – λειτουργία του Δήμου»

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Κ. ΠΕΦΑΝΗ

ΚΟΙΝ.: 1. ΔΗΜΑΡΧΟ

  1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
  2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΘΕΜΑ: «Αυξήσεις σε προϊόντα και αγαθά – λειτουργία του Δήμου»

κ. Πρόεδρε,

Οι πρόσφατες αυξήσεις σε μία σειρά προϊόντα και αγαθά θεωρούμε βάσιμα ότι θα έχουν σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου μας, αφού θα επιδράσουν τόσο σε προμήθειες όσο και σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι σε διαδικασία έναρξης.

Θεωρούμε πως το ζήτημα των ανατιμήσεων θα βάλει σε δοκιμασία τον προϋπολογισμό του δήμου, καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης έργων και την καθημερινή λειτουργία μιας μεγάλης μερίδας των Υπηρεσιών του δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω τομείς που λόγο των υπέρογκων αυξήσεων, θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, συνολικά τη δράση του δήμου:

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Απαιτείται: – η ένταξη του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του και της ΔΕΥΑΚ στην τιμολόγηση των “μεγάλων καταναλωτών” και όχι των οικιακών, – η κατάργηση του ΦΠΑ στο δημοτικό φωτισμό, στα σχολεία, στις κοινωνικές δομές.

Καύσιμα: Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης θα οδηγήσουν σε τεράστια αύξηση των εξόδων για τη θέρμανση των σχολείων, των παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, καθώς και για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου. Απαιτείται νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να ανταποκριθεί ο δήμος στις αυξανόμενες ανάγκες των Υπηρεσιών του.

Προμήθειες: Οι ανατιμήσεις σε είδη πλατιάς και καθημερινής κατανάλωσης, σε πρώτες ύλες για τη σίτιση στους παιδικούς σταθμούς, για τα συσσίτια, για την τράπεζα τροφίμων, θα οδηγήσουν σε εξάντληση των σχετικών πόρων του Δήμου, νωρίτερα από ό,τι ήταν υπολογισμένο.

Οικοδομικά υλικά: Αντίστοιχα θέματα προκύπτουν στις προμήθειες οικοδομικών υλικών, σε ξυλεία, άσφαλτο, σίδερο κλπ., που αξιοποιούνται από τις δημοτικές υπηρεσίες για τη συντήρηση των κτιρίων, των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων.

Έργα – ανάδοχοι: Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, θα έχει επίδραση και στα έργα που είναι είτε σε εξέλιξη, είτε σε φάση έναρξης και προκύπτει ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων και παρεμβάσεων στην πόλη μας.

Οι παραπάνω τομείς, που ενδεικτικά αναφέρονται, καταδεικνύουν το τεράστιο κόστος που θα κληθεί να πληρώσει, λόγω των ανατιμήσεων, τόσο ο Δήμος μας, όσο και άλλοι Δήμοι.

Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για σημαντική ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει μεγάλη μείωση τα προηγούμενα χρόνια, που συνδυάζεται με αύξηση των αρμοδιοτήτων που περνούν σε αυτούς.

Ο κίνδυνος να οδηγηθεί ο Δήμος μας, συνολικά οι Δήμοι, σε οικονομική “ασφυξία” είναι πλέον ορατός και οι συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που διανύουμε, θα είναι μεγάλες.

Κατόπιν των παραπάνω ΡΩΤΑΜΕ τη διοίκηση σε τι ενέργειες θα προχωρήσει για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Καβάλα 26-09-2021

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε επίσης